Aktualaĵoj

Impresoj kaj spertoj de meksikaj lernantoj en kurso de UEA-TEJO-KEL, parto 2

Jen fine la dua parto pri impresoj kaj spertoj de meksikanoj, kiuj partoprenis en la dumonata virtuala kurso de UEA, TEJO kaj KEL.

Ĝuu la legadon!

----------------------

Abigail Flores, gimnazia studento. Ĉefurbo de Meksiko

Antaŭ nelonge mi eltrovis Esperanton danke al Víctor Sombra, kiu invitis min aliĝi al la kurso kaj, post mia partopreno en ĝi, mi povas diri ke ĝi estis bonega projekto.

Miaj instruistoj, Víctor Sombra kaj Araceli Aguilar, helpis min forigi dubojn, ĉiam estis atentemaj kaj paciencaj kun la gelernantoj, do mi tre dankas ilin pro ĉio, kion ili faris kaj, kompreneble, mi ankaŭ dankas al organizantoj, ĉefe al Doniben Jiménez kaj Moisés Herrera pro ilia atentemo kaj konstanta kunlaboremo.

Tial mi fine venis al konkludo ke Esperanto estas bona afero en ĉiu senso; eĉ por renkonti bonajn homojn tra la mondo!

Alexa Hidalgo, biologo. Ĉefurbo de Meksiko

Impresoj kaj spertoj de meksikaj lernantoj en kurso de UEA-TEJO-KEL, parto 1

Nun ni publikigas informojn pri impresoj kaj spertoj de kelkaj meksikanoj, kiuj partoprenis kiel lernantoj en reta kurso lanĉita de Universala Esperanto Asocio, Tutmonda Esperantista Junulara Organizo kaj Kolombia Esperanto Ligo. Ĝi okazis inter la 29a de junio kaj 22a de aŭgusto kaj indas mencii ke tiun kurson finis entute 68 homoj el Meksiko, ni tre ĝojas pro tio kaj speciale ni ege dankas tiujn 14 homojn, kiuj sendis al ni sian tekston por publikigo.

Ĉi sube vi trovos la skribaĵon de 7 el ili, do atendu la duan parton!

…………………

Pablo D. Camberos S., kinematografia studento. Ĉefurbo de Meksiko.

Mi atestis la penon kaj klopodojn de organizantoj kaj instruistoj, speciale de tiu, kiu estis mia instruisto dum la tuta kurso, Jezer Dorante.

La kunlaboro inter instruistoj kaj lernantoj kaj la disponebleco de ĉiuj por lernadi estis sendube ege grava por daŭrigi la lernadon de esperanto kaj ekvidi ĝiajn horizontojn; ekzemple, la malfermo de senfina kvanto da pordoj al diversaj scioj kaj, eble, vojo al plurlingveco.

Impresoj, spertoj de niaj instruistoj pri virtuala kurso UEA-TEJO-KEL

En pasinta semajno finiĝis la virtuala kurso de Esperanto por komencantoj lanĉita de Universala Esperanto Asocio (UEA), Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (TEJO) kaj Kolombia Esperanto Ligo (KEL), kies ĉefa publiko estis hispanparolantoj. Ĝi okazis inter la 29a de junio kaj la 22a de aŭgusto kaj en ĝi partoprenis iom pli ol 500 gelernantoj. Feliĉe karaj meksikaj instruistoj, entute 6 kaj ĉiuj kun KER atestilo, partoprenis en la projekto kaj jen sube ni kundividas kun vi kelkajn impresojn kaj spertojn de ili.

En la fino, vi trovos tekston de aliaj du kunlaborantoj, kiuj fine ne instruis en la kurso, sed kiuj iel kunagadis kaj kies filoj partoprenis kiel lernantoj.

Parenteze ni nun kompilas impresojn de aliaj meksikaj lernintoj en tiu kurso, do vi baldaŭ povos scii opiniojn de ili pri la projekto.

Nur restas diri dankon al ili kaj al ĉiuj, kiuj partoprenis por realigi la aferon!

------------------

Araceli Aguilar

León-Portilla en la internacia lingvo Esperanto*

La prelego pri naŭatla kulturo eble okazis en Palacio de Minería, koloniepoka konstruaĵo en la centro de Urbo Meksiko, aŭ en simila ejo, verŝajne ĉirkaŭ la centjariĝo de Esperanto en 1987. Timidaj sed decidemaj, Enrique kaj mi atendis la finon kaj proksimiĝis al la preleginto, d-ro Miguel León-Portilla.

 Mi ĵus ekkonis kamaradon Enrique Lemus Rodríguez, kiu estis serĉanta min,  korpremita ĉar la tiame fantoma Meksika Esperanto-Federacio (MEF) havis nenian planon por festi la okazon. Enrique kaj mi havis plurajn ideojn, inter kiuj daŭrigi la tradukadon de la libro Visión de los Vencidos en Esperanton.

La afablega d-ro León-Portilla diris al ni, ke li tre ĝojas vidante finfine la realiĝon de tio, kion li de multaj eldonoj menciadis en la antaŭparolo al Visión de los Vencidos, tio estas: ke la Esperanta versio jam ekzistis kiel unu inter multaj tradukaĵoj de lia plej konata libro. Mi ne scias kiu promesis al li tiun tradukon, en praa epoko, neniam plenuminte la promeson.

Forpasis Miguel León Portilla (1926 – 2019)*

Meksika Esperanto Federacio profunde bedaŭras la hieraŭan forpason de D-ro. Miguel-León Portilla, meksika historiisto, homarano, esploristo kaj defendanto de la meksikaj indiĝenaj popoloj.

Je nia flanko, ni ege dankas pro lia afableco, respekto kaj apogo al internacia lingvo Esperanto, pro permesi al ni kontribui en la diskonigado de nia historio kaj kulturo mondskale pere de la esperanta versio de “La visión de los vencidos” / Tra l’ okuloj de l’ venkitoj, kiu restos kiel atesto je lia amo al tiaj popoloj kaj iliaj lingvoj, ĉefe al la naŭatla.

Ni sendas kondolencojn al liaj familianoj, amikoj, kolegoj, studentoj kaj, fakte, al la tuta  meksikanaro.

Mallely Martínez M. nome de la estraro de Meksika Esperanto Federacio

Multlingvismo en San Luis Potosí, 7an de septembro

Duolingo San Luis Potosí kaj Koi Language Learning organizis la rondan tablon “Multlingvismo en SLP” kadre de la Internacia Tago por Alfabetigado, kiun aktive partoprenos David López Rueda, sekretario de Meksika Esperanto Federacio. La evento okazos hispane, tamen oni parolos pri la rilato inter Esperanto kaj multlingvismo kune kun tiaj rilatoj de la naŭatla kaj la franca lingvoj en ĉi tiu regiono de la lando.

Kiam? Sabaton la 7an de septembro, je la 19ah.

Kie? en la kulturdomo "Bicentenario y Centenario de la Nación", Calle Blas Escontria no.64, Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí.

La eventopaĝo troviĝas ĉe: https://www.facebook.com/events/373433769993633/ , en kiu vi povas skribi dubojn kaj komentojn pri la afero.

Partoprenu kaj kundividu la informojn al kiuj povus interesiĝi pri la afero. ¡¡Ni atendas vin tie!!

Literatura konkurso: Mi estas civitano de la mondo

Partoprenu en la 9-a Literatura Konkurso de Bjalistoka Esperanto-Societo kaj Podlaĥia Libraro. Verku rakonton pri la temo „Mi estas civitano de la mondo”, sendu ĝin ĝis la 30-a de septembro 2019 kaj gajnu premiojn!

Unu el la celoj estas disvastigi la ideraron de Esperanto kaj de la lingvo iniciita de bjalistokano Ludoviko Lazaro Zamenhof kiel universala, supernacia komunikadrimedo de la homoj.

La konkurso okazas sub la honora protektado de la urbestro de Bjalistoko.

Rajtas partopreni homoj de la tuta mondo, kiuj aĝas almenaŭ 15.

Legu detalojn kaj regularon ĉe: https://espero.bialystok.pl/eo/literatura-konkurso-2019/

Ĉio dank' al mia unua "saluton"!*

"Saluton", tiu estis la unua vorto, kiun konis mi en Esperanto. Ekde tiu pluvega somera vespero mi eksciis ke Esperanto estus ne nur lingvo por mi, sed lernilo por atingi novan vivmanieron. Esperanto ne donis al mi pli da mono nek pli da materialaĵoj, sed pli da kialoj por kredi ke ie estis aliaj homoj kun similaj pensoj kaj ŝatoj. Strange trovis mi nekredeblajn homojn en tiu ĉi stranga mondo, homoj kiuj prenis sian tempon por fari solan aferon fiere: Paroli Esperanton. Kial? Ankoraŭ mi ne sciis certe, ankoraŭ mi ne sciis kial iu elektis lerni Esperanton krom aliajn lingvojn, ankoraŭ mi ne sciis kial iu elektis liveri tempon kaj strebojn por ĝi, ĝis nun. Kiam ekparolis la lingvon mi, fore pensis pri instrui ĝin mi sed iom post iom mi sentis tiun deziron por disvastigi tian magian lingvon. Atingis mi la hazardon por instrui Esperanton antaŭ ol mi pensis kaj honeste ne kredis mi ke tio sukcesus sed kiam spektis mi la staradon kaj la scivolemon de miaj gelernantoj, mi ĉesis pensi pri la kursfino. Mi esperas ke ili daŭru lernante kaj miaj vortoj helpu ilin, sed finfine nur kelkajn aferojn scias mi: lernis pli ol ili mi, konis mi amuzegajn homojn kaj ili kredis je mi kaj miaj konoj. Ĉio dank' al mia unua "saluton"!

“Pensu monde, agu loke” …instruado de esperanto en gimnazio de Puebla

Estas agrable por ni doni al vi sukcesajn novaĵojn kiel jenan. Post la pasinta nacia kongreso okazinta lastnovembre en Puebla, Daniel Sánchez el tiu urbo kontaktis nin informante pri instrua projekto en sia lernejo, temas pri gimnazio, kiu apartenas al Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Meksika Esperanto Federacio kontribuis por efektivigi la projekton kaj nun, pere de vortoj de nia juna kunlaboranto Daniel, ni volas informi al vi pri rezultoj de nia komuna agado:

----------

Vidante la bezonon kaj intereson de kelkaj homoj pri Esperanto, grupeto de junuloj de Bachillerato Internacional 5 de Mayo (esperante, Internacia Gimnazio 5a de Majo) decidis lanĉi kurson por montri la simplecon de la lerninda lingvo internacia. La grupo estas formata de tri gimnazianoj, María Fernanda Reyes Rueda, Jorge Ángel Mariscal León kaj Daniel Sánchez Andrade, kiuj troviĝas en la dua jaro el tri farendaj.

Afiŝo de la 14a Meksika Esperanto Kongreso

Jen la oficiala afiŝo de la 14a Meksika Esperanto Kongreso, ĝi estis dezajnita de Mallinali García García.

Jen ĝia priskribo:

Centre troviĝas la verda stelo, simbolo de Esperanto, ĝi estis kreita per propraj dezajnoj de la tiel nomata “talavera” el Puebla, kiel omaĝo kaj dankemo al la regiono, kiu bonvenigos la kongreson. Ĉirkaŭ la stelo estas buntaj linioj, kiuj malaproksimiĝas similante al sonaj ondoj, reprezentante kiel la buŝa komunikado iras tra la mondo. En la fono ni povas vidi mozaikon kun diversaj ne tro klaraj literoj; skribite estas “saluton” en pluraj lingvoj inkluzivante Esperanto. La tuto montras la disvastigon de ideoj kaj kiel oni tiel forigas la limojn inter la diversaj nacioj kaj kulturoj danke al la komunikado.

Partoprenu la kongreson venontan novembron! Ŝparu kaj planu bone vian ĉeeston, la unua periodo por aliĝi finiĝas en la 31a de julio. La aliĝilon vi trovos ĉe: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpmvHxuPSh5rvTSOAquiB4VwgMUXgxLhbfLEl6lwB54vUK2Q/viewform

Emblemo de la 14a Meksika Esperanto Kongreso

Jen ni prezentas al vi la belan emblemon de la 14a Meksika Esperanto Kongreso, ĝi estis dezajnita de Mallinali García García, kiu gajnis la dezajnkonkurson en pasintaj tagoj.

Jen la priskribo de ĝi:

La emblemo konsistas el tiu antikva signo de l´ parolado, kiel komuna reprezento de la meksika identeco, de la graveco de la komunikado kaj de la kongresa temo. En la interna parto, fine de la vorto Esperanto, troviĝas terglobo miksita kun stelo simbolante tiel la kulturan interŝanĝon, kiu estiĝas en la mondo danke al tiu internacia komunikilo nomata Esperanto.

Partoprenu la kongreson! diversajn informojn pri la 14a MEK vi povos trovi ĉe: http://www.esperanto-mexico.org/eo/la-14a-meksika-esperanto-kongreso-okazos-en-puebla-16a-19a-de-novembro

 

Rezultoj de la dezajnkonkurso, 14a MEK

Ni ĝojas informi vin ke la ĵurio jam havas la rezultojn de la dezajnkonkuso pri la emblemo kaj afiŝo de la 14a Meksika Esperanto Kongreso, kiu okazos inter la 16a kaj 19a de novembro en la urbo Puebla.

Dankon al ĉiuj, kiuj partoprenis kaj GRATULON al Malinalli García García el Estado de México, kiu gajnis en ambaŭ kategorioj!

Estu atentaj, baldaŭ ni prezentos al vi la dezajnojn. Do, ĝis tiam!!!

 

Partoprenu en konkurso, dezajnu la emblemon kaj afiŝon de la 14a MEK!

Meksika Esperanto Federacio (MEF) kaj la Loka Kongresa Komitato de la 14a Meksika Esperanto-Kongreso (14a MEK) invitas ĉiujn homojn, meksikanojn kaj eksterlandanojn, konkursi por dezajni kaj la emblemon kaj la afiŝon de la 14a MEK laŭ la subaj reguloj:

LA EMBLEMO

1. esprimu iel Meksikon kaj Esperanton kaj, eventuale, la temon de la kongreso, kiu estas “Interkultura komunikado kaj internacia perado”.

2. ne enhavu kopirajtitajn elementojn.

3. devos esti liverita en formato TIFF, JPEG aŭ PNG (alta rezolucio).

LA AFIŜO

1. enhavu la sekvajn skribajn informojn:

-ĉefan organizanton (Meksika Esperanto Federacio),

-kongresejon (Fakultato pri Komuniksciencoj de la BUAP),

-kongresurbon (Puebla),

Esperanto partoprenos en la Semajno pri Lingvoj de BUAP 2018*

Meksika Esperanto Federacio partoprenos denove en la “Semajno pri Lingvoj” de la Fakultato pri Lingvoj de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ĝi estas unu el la plej gravaj eventoj de tiu fakultato.

Kvar el niaj kolegoj: Iván Deance, David López, Víctor Sombra kaj Verónica Vázquez, partoprenos aktive per prelego, informstando kaj kurso, se vi volas integriĝi al la teamo kaj helpi nin, vi estos bonvena!

La evento estas senpaga kaj celas partoprenon de la universitatanoj kaj de ĝenerala publiko, tial se vi konas homojn, kiuj interesiĝas pri Esperanto, bv. informi ilin!

La ekzaktaj datoj de nia partopreno estas:

Prezidantino de MEF vizitis la kongresejon de la 14a MEK*

En la pasintaj 15a kaj 16a de marto, la ged-roj Iván Deance kaj Verónica Vázquez, lokaj organizantoj de la 14a Meksika Esperanto Kongreso (14a MEK), renkontiĝis kun Mallely Martínez, prezidantino de MEF, en la Fakultato pri Komuniksciencoj de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) kun la celo daŭrigi la organizadon de la evento okazonta venontan novembron.

En la programo planita por la vizito de Mallely estis montri al ŝi la instalaĵojn de la kongresejo, informi universitatanojn pri Esperanto, inviti ilin lerni la lingvon kaj partopreni la 14an MEK. Kompreneble grava celo estis paroli kun universitatestrojn de la fakultato por daŭrigi la kunlaboron kaj danki ilin pro gasti nian eventon.

Paĝoj

Subscribe to Aktualaĵoj