Aktualaĵoj

Amuza, interesa, motiviga estis la Zamenhofa tago*

Pasintan dimanĉon ni sukcese okazigis la Zamenhofan tagon en la Esperanta domo, ĉefurbe de Meksiko. La afero komenciĝis je la tagmezo kun la ĉeesto de kelkaj junuloj, kiuj babilis kaj ludis per kartoj dum la atendado de aliaj E-parolantoj.

Ĉeestis entute 25 homoj el diversaj aĝoj, interese estis la partopreno de entuziasmaj pensiuloj, kiuj renkontiĝas de tempo al tempo por lerni kune la internacian lingvon kaj kiuj venis al la esperanta domo kun la celo praktiki kaj forigi kelkajn lingvaj dubojn. Partoprenis  ankaŭ delongaj esperantistoj, sed ĉiam kontentiga estas la fakto ke novaj homoj integriĝas al la movado, ekz. uloj, kiuj esperantiĝis nur pere de interreto.

Post feliĉigo de niaj stomakoj pro la bonega tagmanĝo, venis la tempo por eki la interŝanĝon de donacetoj kaj kadre de la asocio, lotumadon de esperanta materialo kaj por la ĉeestantoj kaj por la membroj de MEF, kiuj loĝas ekster la ĉefurbo de la lando kaj de ĝia metropola zono.

La kurso Esperanto por hispanparolantoj jam disponeblas ĉe Duolingo*

Post longa atendado, ni ĝojas informi vin ke la kurso en duolingoesperanto por hispanparolantoj” estis lanĉita hodiaŭ.

Kvankam preskaŭ 18 mil homoj petis ke oni informu ilin pri la disponebleco de la kurso, ni esperas ankoraŭ ke tagon post tago la kvanto da lernantoj rapidege plialtiĝu.

Lucas, Mallely, Alex, Enric, Soraya, Pablo kaj Chuck, kunlaborantoj de la kurso, esperas plibonigi ĝin laŭbezone. Dume ni petas vin, kara parolanto de la internacia lingvo, informi al viaj konatuloj la bonan novaĵon. Vi povas sendi la mesaĝon en la hispana aŭ peti ilin viziti la sekvan ligon, kie troviĝas ĉiujn necesajn informojn: http://www.esperanto-mexico.org/es/el-curso-del-idioma-esperanto-para-hispanohablantes-ya-está-disponible-en-duolingo

La kurso mem troviĝas jene https://www.duolingo.com/course/eo/es/aprende-esperanto-en-línea

Ekparolu!*

Ĉu vi konas la projekton de edukado.net nomata “EKPAROLU!”?

Ĝi estas bonega eblo por homoj, kiuj ĵus finis bazan kurson (A2 nivelo), sed al kiuj mankas la parola praktiko. En tute internacia etoso kaj helpe de spertaj E-parolantoj nomataj “ONKLOJ”, la novuloj, t.e. la “NEVOJ”, ne nur plibonigos sian lingvan nivelon sed integriĝos al la esperanta movado.

La komunikilo estos la interreto, pere de kelkaj skajpaj sesioj la “ONKLOJ” tute kore kaj afable gvidos la “NEVOJN”, parolante pri temoj de la ĉiutaga vivo.

Ĉu vi volas scii pli pri la afero? Ĉu vi volas iĝi onklonevo? Do iru al la sekva ligo por havi kompletajn informojn http://edukado.net/ekparolu

* Verkita de Mallely Martínez per informoj de edukado.net

Esperanto por hispanparolantoj ĉe Duolingo aperos en venontaj semajnoj*

Kiel pluraj scias, Duolingo estas fama, senpaga retejo por lernado de lingvoj, ĝis nun eblas lerni Esperanton en duolingo nur pere de la angla kaj tie jam ekzistas 426000 lernantoj.

La preparado de Esperanta kurso por parolantoj de la hispana komenciĝis en oktobro de la pasinta jaro, ekde tiam, preskaŭ 12000 personoj jam atendas ĝian aperigon, aliflanke teamo de denaskaj hispanparorantoj laboras forte por povi finfine funkciigi la kurson por la publiko.

Nuntempe la mastruma teamo konsistas el tri aktivuloj el Argentino, du el Hispanio kaj unu el Meksiko, kiuj per la kunlaboro de la “akademio de Esperanto” troviĝas en la lastaj preparlaboroj. La nunaj planoj estas ke la homoj povos eki la kurson en la unua semajno de julio.

Internacia Mikrofilm-Konkurso "Teo kaj Amo"*

Kiel nia lingvo Esperanto, teo povas roli kiel perilo por amo. Bonvolu rakonti per filmeto pri teo kaj amo, vi havos ŝancon senpage vojaĝi al Ĉinio.

Foje diris Julio Baghy: “Amo kreas pacon, paco konservas humanecon, kaj humaneco estas la plej alta idealismo.” Amo estas la kerno de nia lingvo Esperanto. Kaj Teo, kiun trinkas ĉiutage du trionoj de la monda loĝantaro, estas la magia trinkaĵo, kiu vekas energion kaj iniciatas la vivmanieron de paco kaj amo. Tion celas ankaŭ nia lingvo Esperanto.

Do aliĝu! Rakontu pri teo kaj amo per mallongaj filmoj! Ni estas pretaj gastigi vin en Ĉinio!

 

Subtemo - decidata de vi!!!

Nova rekmetoda kurso de Esperanto senpage elŝuteblas*

La aplikaĵo por lerni Esperanton, kiun Internacia Esperanto-Instituto en Hago lanĉis, jam senpage elŝuteblas ĉe Google-butiko (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.embarcadero.esperanto) kaj estas trovebla ankaŭ ĉe pli simpla plusenda adreso: www.iei.nl/apo.htm. Ĝi estas bazita sur la tre konata Esperanto-kurso "Esperanto per rekta metodo" de Stano Marček.

Piet Buijnsters, la programisto, uzis por ĝi la tre trafajn kaj instruajn bildojn (desegnaĵojn) de Linda Marčekova el la kursolibro kaj kiam oni klakas au tuŝas la tekstojn de la kurso, oni tuj povas aŭdi la klaran prononcadon.

* Prenita de “Gazetaraj Komunikoj de UEA #614”.

Esperanto en 12 tagoj!*

En pasintaj tagoj aperis la hispana elektronika versio de kurso bazita sur la “Zagreba metodo”, kiu kreiĝis en la urbo Zagrebo kaj kiun inter 1979 kaj 1985 oni konstante kontrolis kaj plibonigis.

Tiu ĉi maniero instrui Esperanton al gelernantoj enhavas la 500 plej uzatajn morfemojn laŭ studo el Zlatko Tišljar, unu el la aŭtoroj de la metodo.

Do danke al la laboro de Enric Baltasar, hispanlingvanoj povas lerni la plej bazajn aferojn de la internacia lingvo en 12 tagoj.

La kurson vi trovos en la sekva ligo: http://learn.esperanto.com/es/

* Verkis: Mallely Martínez.

La 10an de decembro estos speciala KER-ekzamensesio en Meksiko

Meksika Esperanto Federacio ege ĝojas havi la bonŝancon jam la 4an fojon okazigi en Meksiko novan KER-ekzamensesion kaj doni la eblon al la naciaj loĝantoj prepari sin, plibonigi sian lingvan nivelon, fari tian ekzamenon kaj akiri atestilon.

Ĉijare, je la 10a de decembro okazos speciala KER ekzamensesio en Tecámac, Estado de México, kial speciala? Ĉar en pasintaj jaroj ni partoprenis kiel plia lando en la tutmondaj sesioj sed nun estas aparta sesio por ni. Do ni ĉiuj devas sukcesigi ĝin por eble havi estontece denove tiun ŝancon.

Kiel en antauaj okazoj homoj povos fari ne nur la skriban parton sed ankaŭ la parolan, do certe kelkaj meksikanoj akiros tiun internacian, oficialan, rekonan atestilon, kiun ili povos uzi por laboraj aŭ lernejaj kialoj.

Pro ĉio ĉi ni invitas la homojn partopreni, ne lasi tiun farendaĵon por la estonteco ĉar oni ne scias kiam la afero ripetiĝos kaj, kompreneble estas multe pli malmultekoste kaj komforte fari tiun ekzamenon ĉe la propra lando ol vojaĝi eksterlanden por fari ĝin. 

Konkurso "Poezio el ĉiuj ĉieloj", limdato: la 21-a de majo 2016*

Konkurso kun la subteno de la kumunumo de S-ta Anĝelo de Brolo (Mesino - Sicilio) kaj de Itala Esperanto-Federacio.

Rajtas partopreni ĉiuj poetoj el nia planedo, per poeziaĵoj en la itala lingvo, en Esperanto, aŭ en ambaŭ lingvoj.

Oni devas sendi retpoŝte (en formato word) al <samideano@hotmail.it> nur unu poeziaĵon ne pli longan ol 50 (kvindek) versoj.

La verkoj devas esti neeldonitaj kaj neniam premiitaj antaŭe.

La tuta regularo kun la aliĝilo estas akirebla ĉe http://iconcorsidisamideano.altervista.org/KonkursoPoemojIII.html

Inaŭguriĝis la 2a filmkonkurso "Teo kaj Amo" en Hangzhou*

La 17an de aprilo en Hangzhou, ĉefurbo de Zhejiang-provinco, inaŭguriĝis la 2a filmkonkurso "Teo kaj Amo".

La konkurso estas organizita de Ĉina Radio Internacia kaj la hangzhou-a registaro. Esperanto-Redakcio de Ĉina Radio Internacia, Zhejiang-a Agrikultura kaj Forstokultura Universitato kaj Ĉina Te-urba Asocio por Popularigi Te-Markon respondecas pri konkretaj aranĝoj. Ĝi estas aktivado de kultura interŝanĝo per Esperanto.

Chen Hongying, vicurbestro de Hangzhou diris, ke Hangzhou estas historia urbo kun belaj pejzaĝo; inter la jaro 2014 ĝis 2015 la unua filmkonkurso gajnis grandan sukceson. Ŝi esperas, ke la 2a filmkonkurso plu ludos gravan rolon por antaǔenpuŝi internacian te-kulturan interŝanĝon.

Ren Qian, vicdirektoro de Ĉina Radio Internacia, diris, ke minifilmo estas nova kultura formo en la nuna periodo, kaj tre alloga precipe por junuloj; bonaj minifilmoj havas grandajn rolojn por antaŭenigi la kulturan interŝanĝon. Li esperas, ke la filmkonkurso daǔre prezentos bonajn rakontojn kaj amikecon inter homoj en diversaj lokoj de la mondo.

UEA planas aĉeti loĝejon por volontuloj en Roterdamo*

La Estraro de UEA planas aĉeti loĝejon kun pluraj dormoĉambroj por volontuloj en Roterdamo. Momente ne eblas akcepti volontulojn facile, ĉar dormo-spaco en la Centra Oficejo estas tre limigita kaj hoteloj estus tre multekostaj. Tamen volontulaj laborfortoj sur la diversaj agadkampoj de UEA estas nepre bezonataj, kaj multaj junuloj, mezaĝuloj aŭ pensiuloj pretas labori volontule por UEA en Roterdamo dum kelksemajna aŭ kelkmonata periodo.
"Ni starigis nian Volontulan Servon jam en la sepdekaj jaroj, sed nun la havebleco de eŭropaj subvencioj ebligas ĝian plivastigon," klarigas Mark Fettes, Prezidanto de UEA. "Nia Estraro vidas en tio multajn avantaĝojn. Volontuloj ne nur helpas en la realigo de plej diversaj laboroj, sed krome post spertiĝo povos pli efike labori por plifortigi la movadon en siaj hejmlokoj."
Por financi la aĉeton de volontula loĝejo, la Estraro lanĉas tutmondan donackampanjon. "Ĉiuj kontribuoj, ĉu grandaj, ĉu etaj, estas bonvenaj," diras Martin Schäffer, Ĝenerala Sekretario de UEA. "Krome eblas pruntedoni monon al UEA je malgranda au nenia interezo por helpi al la realigo de la projekto."
La Estraro jam konfidis al teamo de oficistoj la taskon esplori pri taŭgaj loĝejoj en Roterdamo, sub la gvido de Vica Ĝenerala Direktoro Veronika Poór.

FILMKONKURSO PRI AMIKECO EN UK*

Universalaj Kongresoj estas bona okazo por renkonti geamikojn kaj ekhavi novajn. Por doni atenton al la kongresaj amikecoj, kadre de la Semajno de Internacia Amikeco (http://uea.org/teko/artikoloj/sia) UEA okazigas konkurson pri amatoraj filmoj kiuj traktas tiun fenomenon. Autoroj de la plej popularaj filmetoj gajnos senpagan kongresalighon por sia amiko.
Ĉu vi konatiĝis kun nova amiko en Universala Kongreso? Ĉu vi renkontis aŭ planas renkonti viajn geamikojn en UK? Ĉu vi havas kortuŝajn aŭ frenezajn rememorojn el la kongreso? Rakontu pri tio!
La konkurso okazos en la sociretejo Facebook, kie la gajnintojn elektos la publiko: la premion ricevos aŭtoroj de la plej popularaj filmoj. La aliĝo al la konkurso estas senpaga kaj ĝi okazas aŭtomate post la aldono de la kradvorto #uk2016amikeco. La filmojn oni povas alŝuti ĝis la 31-a de marto 2016. La gajnintoj – kolektintoj de la plej multaj ŝatoklakoj – estos anoncitaj la 4-an de aprilo 2016.
En la konkurso povas partopreni ĉiu interesito. Ne gravas la tekniko – la filmo povas esti kolora au nigra-blanka, ankaŭ registrita per poŝtelefono. Tamen, ĝi devas esti en Esperanto kaj ĝia daŭro ne povas superi tri minutojn. Ĉiu povas anonci por la konkurso plurajn filmetojn.

21a de februaro – Internacia Tago de la Gepatra Lingvo*

Kial ni esperantistoj festas tiun tagon?

La 21-an de februaro en 1952 la polico pafmortigis plurajn manifestaciantajn studentojn. Tio okazis en la universitato de Dako, en Bangladeŝo (Banglujo). Tiuj studentoj manifestaciis por ke oni agnosku la ekziston de ilia gepatra lingvo, la bengala (bangla), kiun oni volis forigi de la universitato favore al lingvo «pli granda», parolata de la fortuloj de tiu momento.

Temas pri io, kio ripetiĝas, en diversaj formoj, daŭre tra la tuta mondo kaj tra la tuta historio ne nur en Banglujo sed ankaŭ, ekzemple, en Nederlando, kie la parlamento la 29-an de septembro 2015 aprobis planon por laŭgrada forigo de la nederlanda el la elementaj lernejoj favore al la angla.

Ne temas pri unikaj okazaĵoj. En Banglujo kaj en Nederlando temas pri okazo laŭ la sama logiko: mi estas la fortulo, vi silentu kaj eventuale, se vi volas paroli, vi parolu mian lingvon». Aliflanke kiel ĉiuj lingvistoj diras al ni (ni citas unu el ili, Ken Hale): «Kiam lingvo mortas, ni perdas grandan intelektan riĉecon, kvazaŭ oni faligis bombon sur la muzeo Louvre.»

La 17-an de novembro 1999 Unesko proklamis la 21-an de februaro la Internacia Tago de la Gepatra Lingvo. En 2007 ankaŭ la Ĝenerala Asembleo de Unuiĝintaj Nacioj alvokis la membroŝtatojn por «Antaŭenpuŝi la konservadon kaj protektadon de ĉiuj lingvoj uzataj de la popoloj de la mondo.», samtempe deklarante la jaron 2008 Internacia Jaro de Lingvoj.

"Bona kuracisto" subtitolita en Esperanto*

Sube vi trovos la ligon al korea televidprogramo, kiun oni subtitolis en Esperanto (ĝis nun epizodo 1), ĝi nomiĝas “Bona kuracisto”. Ĝi temas pri kuracisto kun aŭtismo. Park Shi On havas enormajn kapablojn sed lia perturbo havigas al li plurajn malfacilaĵojn...

http://www.viki.com/videos/1008454v-good-doctor-episode-1 

Indas mencii ke la programo estis tradukita en pli ol 30 lingvoj.

Multan dankon al homoj, kiuj daŭras la tradukadon de la sekvaj epizodoj al esperanto, ni estos atentaj pri la rezultoj!

Feliĉajn jarfinajn festojn kaj sukcesan 2016!

Meksika Esperanto Federacio deziras ke vi havu belajn kaj feliĉajn jarfinajn festojn kune kun via familio, amikoj kaj ĉiuj amataj homoj, ke paco estu ĉe vi kaj ke la venonta 2016 estu plena je sano, amo, amikeco, mono kaj ke vi realigu viajn planojn. Kompreneble ke vi ne forgesu vian Esperantan flankon, ke vi kune kun ni multe esperantumu por antaŭeniri la movadon kaj plibonigi ĝian staton.

Paĝoj

Subscribe to Aktualaĵoj