Aktualaĵoj

La libroservo de MEF havos 15% da rabato inter la 11a kaj 15a de decembro!

Ĉu vi pretas partopreni en la “Zamenhofa tago” en la Ĉefurbo de Meksiko? Ĉu vi sciis ke ankaŭ oni nomas la 15an de decembro la “tago de la libro”? Ni informas vin ke en la menciita renkontiĝo ni havos libroservon kaj, pro la tago de la libro, la aktivaj membroj havos 15% da rabato kaj la ĝenerala publiko 5% (escepte “amika vortaro”)

Por pli da informoj pri la renkontiĝo, bv. iri al la sekva ligo: http://www.esperanto-mexico.org/eo/venu-al-la-plej-grava-festo-de-la-jaro-la-zamenhofa-tago-13an-de-decembro-en-df 

ĜENERALA KONFERENCO DE UNESKO FINIĜIS – ZAMENHOF OMAĜOTA*

La 38-a Ĝenerala Konferenco de Unesko finiĝis la 18-an de novembro post dusemajna laboro en la sidejo de la monda organizaĵo en Parizo. Kiel ruĝa fadeno tra ĝiaj diskutoj iris la 70-jariĝo de Unesko kaj la realigo de la Celaro 2030 por Dauripova Evoluigo, sed en sia ferma parolado la Ĝenerala Direktoro s-ino Irina Bokova ne povis ne tuŝi la lastatempajn terorismajn atakojn, interalie meze de la konferenca periodo en Parizo mem: "Tiu ĉi krima perfortaĵo trafas nin ĉiujn. Ĝi atakas ĉion, kio estas plej kara al ni: libereco, homaj rajtoj, la digno de ĉiu homo, nia sento de aparteno al la unusama homaro."

Baldaŭe hispanparolantoj lernos Esperanton ĉe Duolingo*

Ĉu vi sciis ke en tiu ĉi jaro ekebliĝis lerni Esperanton pere de la angla en grava retejo nomata “Duolingo”? Ĉu vi sciis ke ĝi estis tiom sukcesa ke ĝis nun registriĝis proks. 166,000 Esperanto-lernantoj kaj ĉiutage aldoniĝas pliaj?

Duolingo estas senpaga retejo por lernado de lingvoj, laŭ ĝia prezento: “Duolingo estas perfekta por lerni lingvojn, ĝi estas kiel ludo ĉar vi perdas vivojn kiam vi eraras kaj gajnas poentojn kiam vi finas leccionojn… per ĝi vi lernas paroli, skribi, legi kaj aŭskulti…”

La trajno, veturonta inter Varsovio kaj Bjalistoko, nomiĝos ESPERANTO*

Hieraŭ, en la 6a de oktobro, finiĝis la limdato por voĉdoni kaj tiel elekti la nomojn de 10 trajnoj de la publika trafiko de diversaj partoj de Pollando. La kunvoko estis lanĉita de la ŝtata fervojenterpreno.

Unu el ili estis la rapidtrajno, kiu veturas inter Varsovio kaj Bjalistoko, la elekteblaj nomoj estis “Esperanto”, “Narew” kaj “Bojary”.

Danke al la kunlaboro de la monda esperantistaro, la nomo ESPERANTO venkis je 3940 voĉoj kontraŭ 2509 kaj 200 respektive.

Do la interurba rapidtrajno “IC ESPERANTO” ekos veturi ekde venonta decembro kaj tiel la nomo aŭdeblos en stacidomoj de la naskiĝlando de la kreinto de la internacia lingvo.

Pereis Estela Gracia García, ekskasistino de MEF*

Meksika Esperanto Federacio informas ke en la pasinta 6a de septembro je la 91a jaraĝo mortis de Estela Gracia García, ŝi estis grava elemento por la fondo de la asocio en 1996.

Estela estis dentistino, studis en la Universitato Nacia Aŭtonoma de Meksiko kaj laboris en la milita nacia servo, kie ŝi atingis la rangon nomata “subkolonelo”. Krom la oficiala laboro, ŝi aktivis en la “Neŭtrala Blanka Kruco”, en la “Meksika Societo je Amikeco kun Popola Ĉinio” kaj en Meksika Esperanto Federacio.

En la meksika Esperanto movado, ŝi estis kasistino ekde la fondo de la asocio ĝis 2008, dum ŝia estraraneco, ŝi kontribuis diversmaniere, ekzemple; farante librotenadon, organizante renkontiĝojn, kongresojn, atentante pri la libroservo kaj posedaĵo ŝia estis la sidejo de la asocio dum tiu periodo.

Post la posteno kiel kasistino, ŝi de tempo al tempo ankoraŭ aktivis en la meksika movado, ekz., en tiu ĉi jaro ŝi permesis ke en la ekssidejo de MEF oni instruu la internacian lingvon.

ESPERANTO – Kiel nomo de trajno?*

La Polaj Ŝtataj Fervojoj PKP lanĉis voĉdonadon pri la nova nomo de la Intercity-trajno, veturanta inter Varsovio kaj Białystok (naskiĝurbo de Zamenhof). Unu el la kandidatoj estas la nomo "Esperanto".

La voĉdonado okazas en fejsbuka paĝo: https://www.facebook.com/events/519607201529853/permalink/519608401529733/

Limdato de voĉdonado estas je 14:00 UT, la 6-an de oktobro.

Ni estus dankaj, se ankaŭ vi helpus kreskigi la voĉojn por la nomo "Esperanto"!

*Informoj prenitaj de Novaĵservo RET-INFO / Lingvo-Studio. Traducción al español: Mallely Martínez.

Aŭskultu “la voĉoj de la arbaro” en la 3a Komponadfestivalo de la UANL*

Vi estas kore invitata al la 3a Komponadfestivalo de la Universitato Aŭtonoma de Nuevo León (UANL), kiu okazos inter la 2a kaj 4a de oktobro en:

Aula Magna, del Colegio Civil Centro Cultural Universitario

Adreso: Colegio Civil s/n (sen numero), inter Washington kaj 5 de Mayo.

Monterrey, Nuevo León.

La spektakloj estas senpagaj.

Tiu ĉi evento estas unu el la plej atendataj en tiu ĉi grava norda ŝtato de la lando, en kiu estos koncertserio de nuntempa muziko komponita kaj de lokaj artistoj kaj de internaciaj muzikistoj kiel dro. Philip Grange el Britio kaj Nickos Harizanos el Grekio.

Aliĝu al la skajpaj lingvolecionoj!*

Okaze de la Eŭropa Tago de Lingvoj edukado.net organizas skajpajn prelegojn la 26an de septembro, sabaton kaj la 28an, lundon. Danke al la konferenca programo de skajpo ni ligas la diversajn prelegantojn kune kun la aŭskultantoj. Estas ĉ. 10 personoj (aŭ ligoj) kiuj povas sekvi la programon.

Helpu la novan ekspozicion en la Esperanto-Muzeo en Svitavy!*

ĈU ESPERANTO PERAS ION ALIAN OL LA KUTIMA VOJAĜADO?

Kun subteno de la urba estraro en la urbo Svitavy ekde 2008 funkcias la Esperanto-Muzeo de Ĉeha Esperanto-Asocio. Ĝi situas apud la urba ĉefplaco, ĝian ekeston subtenis Muzeo pri Kulturo de Ĉeha Respubliko. Depost ĝia malfermo regule okazas tie publikaj ekspozicioj, la nuna havas la titolon "Esperanto kaj kolektado" (vidu: http://www.ipernity.com/blog/181031/806146). Centra retejo de la muzeo estas: http://www.muzeum.esperanto.cz/eo/

La 26-an de septembro oni planas malfermi novan ekspozicion "Esperanto ĉirkaŭ la mondo - alternativa maniero ekkoni fremdajn landojn kaj kulturojn" - por kiu la gvidantoj de la Muzeo petas vian helpon.

La temo celos respondi al la demando: "Kiugrade Esperanto peras ion alian aŭ pli valoran ol la kutima vojaĝado (ĉu individua, ĉu kun vojaĝagentejo)?"

INTERRETA TV-ELSENDO pri la malfermo de la UK en Lille, Francio!*

La unuan fojon en la historio de la Esperanto-movado, estos eblo spekti la solenan malfermon de la Universala Kongreso de Esperanto per interreto.

LKK de la UK provos filmi kaj interrete elsendi la solenan eventon. Ĉar tia elsendo okazos la unuan fojon kaj mankas ankoraŭ spertoj pri la realigo, povas aperi diversaj teknikaj problemoj kvankam oni kompreneble klopodas solvi kaj eviti ilin.

La rekta adreso por spektado estos dissendata per retpoŝto al la dezirantoj, kiuj registras sian retadreson ĉe la paĝo http://blog-bilinguisme.fr/produits/uk2015malfermo/

La solena inaŭguro de la Universala Kongreso komenciĝos je la 10-a horo la 26-an de julio!

WINDOWS KAJ ESPERANTO - helpu!

 

Mia entrepreno (Allsprachendienst Esperanto GmbH) submetis al Microsoft proponon por enkonduko de Esperanto-subteno por la programoj Windows kaj Office, kaj mi petas nun, ke multaj uzantoj subtenu mian proponon, tiel ke Microsoft konsideru la aferon serioze.
Subtenu la proponon ĉe: http://office.uservoice.com/forums/285186-general/suggestions/7186982-esperanto-support-for-orthography-and-grammar-for
Bonvolu favore voĉdoni por la propono, ŝatigi ĝin kaj samtempe plivastigi la supran mesaĝon al viaj konatoj.
Amike
Dietrich Michael Weidmann
didi@esperanto.ch

Gajnintoj de Esperantaj libroj dum la Z-tago

Dum la festo pri la Zamenhofa tago, okazinta la 21an de decembro 2014 en la Esperanta Domo, Meksika Esperanto Federacio lotumis E-librojn por ĉeestantoj sed ankaŭ por tiuj membroj, kiuj loĝas ekster la ĉefurbo aŭ en ĝia proksimeco kaj la gajnintoj estis la sekvaj homoj:

- Max Elbo el Aguascalientes

- Miguel Ángel Rocha el Chihuahua

- Edgar López el Jalisco

- Denice Maldonado el Nuevo León

- Esteban Palacio el Querétaro

Do mi petas ilin kontakti nin al estraro@esperanto-mexico.org por kunakordi pri la sendado de la donaco.

GRATULON AL ILI KAJ DANKON PRO VIA APOGO AL MEF!

Feliĉajn jarfinajn festojn kaj sukcesan 2015

La estraro de Meksika Esperanto Federacio deziras al vi bonajn jarfinajn festojn kaj ke vi kune kun via familio kaj amataj uloj havu sanon, feliĉon, monon kaj ĉion necesan en 2015.

Ni esperas ankaŭ ke, en la venonta jaro, vi akompanu nin en nia esperanta agado, ĉu instruante, disvastigante esperanton, plibonigante vian lingvan nivelon, (re)membriĝante al la asocio, ktp.

Sincere,

Mallely Martínez Mateos,

Nome de la estraro de MEF

Meksikaj partoprenintoj de la 99a UK kunportis KER atestilojn*

Pasintan majon okazis la 3a Tutmonda KER sesio en diversaj landoj; la meksikaj urboj Monterrey, Nuevo León kaj Tecámac, Estado de México partoprenis ĝin per kandidatoj de la tri eblaj niveloj: B1, B2 kaj C1.

Komence de la pasinta monato, la ekzamena komisiono sendis rezultojn al la ekzamenitoj kaj la trasdono de atestiloj al homoj de landoj, kiuj partoprenis tiun sesion estis dum la 99a Universala Esperanto Kongreso okazinta en Buenos Aires, Argentino. La fina transdono de la dokumento al la sukcesintoj estos kadre de Meksika Esperanto Federacio.Dum tiu 99a UK aliaj samlandanoj profitis la okazon fari sian KER-ekzamenon.

Ni gratulas ĉiujn, kiuj ĉijare kuraĝis fari KER sed ĉefe tiujn kiuj trapasis ĝin.

Per la 3a Tutmonda kaj tiu lasta sesio en Argentino aldoniĝis aliaj kvin meksikanoj, kiuj atestis siajn konojn farante aŭ kompletante ambaŭ tipojn de la plej alta nivelo en Esperanto, C1 parolan kaj skriban. Ili estas:

Alproksimiĝas internaciaj renkontiĝoj en Ameriko, meksikanoj partoprenos*

Fine de junio, julie kaj komence de aŭgusto en la amerika kontinento okazos la plej gravaj eventoj en Esperantujo, nome, Nordamerika Somera Kursaro de Esperanto (NASK), la Konferenco de Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI), Internacia Junulara Kongreso (IJK) kaj Universala Kongreso de Esperanto (UK). Ili okzazos en Kanado, Urugvajo, Brazilo kaj Argentino, respektive.

 

Por la meksikanoj estas bona eblo por (re)sperti internaciajn renkontiĝojn, plibonigi la konojn de la lingvo, enmiksiĝi en la movado, koni novajn landojn, kulturojn kaj senti sin parto de monda familio en kiu la lingvo neniel reprezentas limojn.

 

Paĝoj

Subscribe to Aktualaĵoj