Aktualaĵoj

Aliĝu al la skajpaj lingvolecionoj!*

Okaze de la Eŭropa Tago de Lingvoj edukado.net organizas skajpajn prelegojn la 26an de septembro, sabaton kaj la 28an, lundon. Danke al la konferenca programo de skajpo ni ligas la diversajn prelegantojn kune kun la aŭskultantoj. Estas ĉ. 10 personoj (aŭ ligoj) kiuj povas sekvi la programon.

Helpu la novan ekspozicion en la Esperanto-Muzeo en Svitavy!*

ĈU ESPERANTO PERAS ION ALIAN OL LA KUTIMA VOJAĜADO?

Kun subteno de la urba estraro en la urbo Svitavy ekde 2008 funkcias la Esperanto-Muzeo de Ĉeha Esperanto-Asocio. Ĝi situas apud la urba ĉefplaco, ĝian ekeston subtenis Muzeo pri Kulturo de Ĉeha Respubliko. Depost ĝia malfermo regule okazas tie publikaj ekspozicioj, la nuna havas la titolon "Esperanto kaj kolektado" (vidu: http://www.ipernity.com/blog/181031/806146). Centra retejo de la muzeo estas: http://www.muzeum.esperanto.cz/eo/

La 26-an de septembro oni planas malfermi novan ekspozicion "Esperanto ĉirkaŭ la mondo - alternativa maniero ekkoni fremdajn landojn kaj kulturojn" - por kiu la gvidantoj de la Muzeo petas vian helpon.

La temo celos respondi al la demando: "Kiugrade Esperanto peras ion alian aŭ pli valoran ol la kutima vojaĝado (ĉu individua, ĉu kun vojaĝagentejo)?"

INTERRETA TV-ELSENDO pri la malfermo de la UK en Lille, Francio!*

La unuan fojon en la historio de la Esperanto-movado, estos eblo spekti la solenan malfermon de la Universala Kongreso de Esperanto per interreto.

LKK de la UK provos filmi kaj interrete elsendi la solenan eventon. Ĉar tia elsendo okazos la unuan fojon kaj mankas ankoraŭ spertoj pri la realigo, povas aperi diversaj teknikaj problemoj kvankam oni kompreneble klopodas solvi kaj eviti ilin.

La rekta adreso por spektado estos dissendata per retpoŝto al la dezirantoj, kiuj registras sian retadreson ĉe la paĝo http://blog-bilinguisme.fr/produits/uk2015malfermo/

La solena inaŭguro de la Universala Kongreso komenciĝos je la 10-a horo la 26-an de julio!

WINDOWS KAJ ESPERANTO - helpu!

 

Mia entrepreno (Allsprachendienst Esperanto GmbH) submetis al Microsoft proponon por enkonduko de Esperanto-subteno por la programoj Windows kaj Office, kaj mi petas nun, ke multaj uzantoj subtenu mian proponon, tiel ke Microsoft konsideru la aferon serioze.
Subtenu la proponon ĉe: http://office.uservoice.com/forums/285186-general/suggestions/7186982-esperanto-support-for-orthography-and-grammar-for
Bonvolu favore voĉdoni por la propono, ŝatigi ĝin kaj samtempe plivastigi la supran mesaĝon al viaj konatoj.
Amike
Dietrich Michael Weidmann
didi@esperanto.ch

Gajnintoj de Esperantaj libroj dum la Z-tago

Dum la festo pri la Zamenhofa tago, okazinta la 21an de decembro 2014 en la Esperanta Domo, Meksika Esperanto Federacio lotumis E-librojn por ĉeestantoj sed ankaŭ por tiuj membroj, kiuj loĝas ekster la ĉefurbo aŭ en ĝia proksimeco kaj la gajnintoj estis la sekvaj homoj:

- Max Elbo el Aguascalientes

- Miguel Ángel Rocha el Chihuahua

- Edgar López el Jalisco

- Denice Maldonado el Nuevo León

- Esteban Palacio el Querétaro

Do mi petas ilin kontakti nin al estraro@esperanto-mexico.org por kunakordi pri la sendado de la donaco.

GRATULON AL ILI KAJ DANKON PRO VIA APOGO AL MEF!

Feliĉajn jarfinajn festojn kaj sukcesan 2015

La estraro de Meksika Esperanto Federacio deziras al vi bonajn jarfinajn festojn kaj ke vi kune kun via familio kaj amataj uloj havu sanon, feliĉon, monon kaj ĉion necesan en 2015.

Ni esperas ankaŭ ke, en la venonta jaro, vi akompanu nin en nia esperanta agado, ĉu instruante, disvastigante esperanton, plibonigante vian lingvan nivelon, (re)membriĝante al la asocio, ktp.

Sincere,

Mallely Martínez Mateos,

Nome de la estraro de MEF

Meksikaj partoprenintoj de la 99a UK kunportis KER atestilojn*

Pasintan majon okazis la 3a Tutmonda KER sesio en diversaj landoj; la meksikaj urboj Monterrey, Nuevo León kaj Tecámac, Estado de México partoprenis ĝin per kandidatoj de la tri eblaj niveloj: B1, B2 kaj C1.

Komence de la pasinta monato, la ekzamena komisiono sendis rezultojn al la ekzamenitoj kaj la trasdono de atestiloj al homoj de landoj, kiuj partoprenis tiun sesion estis dum la 99a Universala Esperanto Kongreso okazinta en Buenos Aires, Argentino. La fina transdono de la dokumento al la sukcesintoj estos kadre de Meksika Esperanto Federacio.Dum tiu 99a UK aliaj samlandanoj profitis la okazon fari sian KER-ekzamenon.

Ni gratulas ĉiujn, kiuj ĉijare kuraĝis fari KER sed ĉefe tiujn kiuj trapasis ĝin.

Per la 3a Tutmonda kaj tiu lasta sesio en Argentino aldoniĝis aliaj kvin meksikanoj, kiuj atestis siajn konojn farante aŭ kompletante ambaŭ tipojn de la plej alta nivelo en Esperanto, C1 parolan kaj skriban. Ili estas:

Alproksimiĝas internaciaj renkontiĝoj en Ameriko, meksikanoj partoprenos*

Fine de junio, julie kaj komence de aŭgusto en la amerika kontinento okazos la plej gravaj eventoj en Esperantujo, nome, Nordamerika Somera Kursaro de Esperanto (NASK), la Konferenco de Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI), Internacia Junulara Kongreso (IJK) kaj Universala Kongreso de Esperanto (UK). Ili okzazos en Kanado, Urugvajo, Brazilo kaj Argentino, respektive.

 

Por la meksikanoj estas bona eblo por (re)sperti internaciajn renkontiĝojn, plibonigi la konojn de la lingvo, enmiksiĝi en la movado, koni novajn landojn, kulturojn kaj senti sin parto de monda familio en kiu la lingvo neniel reprezentas limojn.

 

Sukcese okazis la 3a Tutmonda KER ekzameno en Meksiko*

En la pasinta 17a de majo, okazis jam la tria fojo la “Tutmonda KER-ekzamensesio”, en kiu partoprenis pli ol 170 homoj el 12 landoj, ekz. Ĉinio, Brazilo, Francio, Japanio, Rusio, ia., kaj 17 urboj, inter tiuj troviĝis la meksikaj urboj Monterrey, Nuevo León kaj Tecámac, Estado de México.

 

Estas ĝojiga por ni informi ke la kvanto da meksikaj esperantoparolantoj estis pli ol 10% de la tuto. La homoj faris la ekzamenojn je unu el la eblaj niveloj (B1, B2 kaj C1), bonŝance tiuj, kiuj aliĝis al la sesio en Tecámac ankaŭ havis la eblon fari ne nur la skriban parton sed ankaŭ la parolan.

 

Ni gratulas ĉiujn, kiuj kuraĝis fari la teston kaj dankas pro ilia kunlaboro kun la monda movado ĉar per ilia partopreno oni montras ke estas pli kaj pli da personoj kiuj atestas siajn konojn de Esperanto kaj kontribuas al la prestiĝo de nia kara lingvo.

 

Aliteme ni volas danki la organizantojn kaj helpantojn, kiuj ebligis la okazigo de la sesioj en ambaŭ urboj:{C}{C}

KER ekzamenoj en Tecámac, Estado de México, 17an de majo 2014

Je la 17ª de majo okazos la 3a Tutmonda KER ekzamensesio, en kiu jam aliĝis 17 urboj, inter ili Tecámac, Estado de México kaj Monterrey, Nuevo León.

Kiel en la pasinta jaro homoj havos la eblon fari ne nur la skriban parton sed ankaŭ la parolan, tamen en Meksiko nur eblos tion fari en Tecámac. Do estas privilegio por ni okazigi tiun sesion kaj ebligi meksikanojn akiri tiun internacian, oficialan, rekonan atestilon, kiun la homoj povas uzi por laboraj aŭ lernejaj kialoj.

Pro tio ni invitas la homojn partopreni, ĉar oni ne scias ĉu la afero ripetiĝos kaj, kompreneble estas multe pli malmultekoste kaj komforte fari tiun ekzamenon ĉe la propra lando ol vojaĝi eksterlanden por fari ĝin. 

Se vi interesiĝas fari la KER skriban kaj/aŭ parolan ekzamenon en Tecámac, bv. skribi al estraro@esperanto-mexico.org aŭ faru mem vian aliĝon en la ligo: http://edukado.net/ekzamenoj/ker/sesioj kaj poste serĉu, je la dato 17a de majo 2014, 

KER-ekzamensesio ankaŭ estos en Monterrey, Nuevo León

La unuan fojon, je la 17ª de majo ĉijare, okazos en Monterrey, Nuevo León KER-ekzameno. Tio realiĝos danke al la kunlaboro de Meksika Esperanto Federacio (MEF), Denice Maldonado kaj la lokaj esperantoparolantoj, kiuj pozitive reagis al la propono de MEF.

Do, Monterrey kune kun aliaj 16 urboj en la mondo partoprenos en tiu aranĝo kaj ebligos la homojn havi internacian atestilon pri iliaj konoj de la Internacia Lingvo.

Ni invitas la esperantoparolantojn, kiuj loĝas en tiu urbo aŭ proksime fari la skriban ekzamenon en la niveloj B1, B2 aŭ C1.

Atentigoj:

Afiŝo de la 13a Meksika Esperanto-Kongreso

Jen ni prezentas al vi la belan afiŝon de la 13a Meksika Esperanto-Kongreso, farita de Regina Reichert Sosa el Querétaro, aktiva membro de MEF, kiu gajnis la konkurson pasintan marton.

 

Jen la priskibo:

En la dezajnaĵo ni povas vidi la malsimilajn rasojn, reprezentitajn je abstrakta maniero, tirantaj la mondon supren, al pli bona loko, per flugiloj de Esperanto, tial la stelformaj flugiloj.

 

Gratulon al Regina kaj koran dankon pro ŝia partopreno kaj kunlaboro!

Antaŭfilmo de Mizantropeco

Ni invitas vin vidi la antaŭfilmon "Mizantropeco", meksika mallonga filmo de Fondaĵo Novangardo. Memoru ke tiu fondaĵo kaj Meksika Esperanto Federacio kunlaboras ekde ĉi jaro kaj ĝoje la unuaj rezultoj aperas sur la scenejo.

Mizatropreco, 2013

Ĉefa rolulo: Mario Iván Martínez.

Aŭtoroj kaj reĝisoroj: Enrique Cedillo kaj Alfonso Ortiz.

Jen ĝi sube...

Emblemo de la 13a Meksika Esperanto Kongreso

Jen ni prezentas al vi la belan emblemon de la 13a Meksika Esperanto Kongreso, ĝi estis dezajnita de Mallinali García García, aktiva membro de Meksika Esperanto Federacio, kiu gajnis la dezajnkonkurson pasintan marton.

Jen la priskribo de ĝi:

La emblemo aludas la aztekan kalendaron, kun la simbolo de “Tonathiu” (suno) reprezentante, unue, la lokon en kiu oni okazigos la 13an meksikan kongreson, tio estas la Ĉefurbo de la lando. Tiu loko estas la centro de la antaŭhispana tradicio, kiu ankoraŭ havas gravan rolon ene de la meksika identeco. En ĝi fondiĝis la urbo “Tenochtitlan”, kie oni ankoraŭ povas rimarki la vestiĝojn de la antikva civilizo (mexica). La emblemo ankaŭ resprezentas la povon de la naturo kaj memorigas la respekton, kiun oni devus havi al ĉiu vivaĵo ĉar ĉiu kundividas gravan interdependan rilaton kun la aliaj, en ĝi la suno estas la ĉefa energifonto.

Prezidantino de MEF ricevis KER atestilojn de meksikanoj

La 27an de julio, post la solena fermo de la 98a Universala Kongreso de Esperanto okazinta en Rejkjaviko, Islando, Mallely Martínez M., prezidantino de Meksika Esperanto Federacio, ricevis de Katalin Kovats kaj Renato Corsetti, KER atestilojn de meksikanoj, kiuj sukcesis la ekzamenon pasintjunie dum la 2a Tutmonda KER-ekzamensesio.

MEF do havas la plezuron transdoni la gratulmesaĝon al la sukcesintoj kaj ĝenerale al meksikanaro, kiu estas ja ekzemplo por aliaj esperantoparolantoj.

Je nia flanko, ni instigas la meksikanojn prepariĝi por fari, en 2014, tiun ekzamenon ĉu kiel nova kandidato aŭ je pli alta nivelo.

Jen la listo de sukcesintoj, kiuj faris la ekzamenon en Tecámac, Estado de México (laŭ alfabeta ordo):

Aguilar y Aguilar Araceli

Alvarado Lara Alfredo

Cesni Martínez Hugo Axel

Paĝoj

Subscribe to Aktualaĵoj