Aktualaĵoj

Meksikaj partoprenintoj de la 99a UK kunportis KER atestilojn*

Pasintan majon okazis la 3a Tutmonda KER sesio en diversaj landoj; la meksikaj urboj Monterrey, Nuevo León kaj Tecámac, Estado de México partoprenis ĝin per kandidatoj de la tri eblaj niveloj: B1, B2 kaj C1.

Komence de la pasinta monato, la ekzamena komisiono sendis rezultojn al la ekzamenitoj kaj la trasdono de atestiloj al homoj de landoj, kiuj partoprenis tiun sesion estis dum la 99a Universala Esperanto Kongreso okazinta en Buenos Aires, Argentino. La fina transdono de la dokumento al la sukcesintoj estos kadre de Meksika Esperanto Federacio.Dum tiu 99a UK aliaj samlandanoj profitis la okazon fari sian KER-ekzamenon.

Ni gratulas ĉiujn, kiuj ĉijare kuraĝis fari KER sed ĉefe tiujn kiuj trapasis ĝin.

Per la 3a Tutmonda kaj tiu lasta sesio en Argentino aldoniĝis aliaj kvin meksikanoj, kiuj atestis siajn konojn farante aŭ kompletante ambaŭ tipojn de la plej alta nivelo en Esperanto, C1 parolan kaj skriban. Ili estas:

Alproksimiĝas internaciaj renkontiĝoj en Ameriko, meksikanoj partoprenos*

Fine de junio, julie kaj komence de aŭgusto en la amerika kontinento okazos la plej gravaj eventoj en Esperantujo, nome, Nordamerika Somera Kursaro de Esperanto (NASK), la Konferenco de Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI), Internacia Junulara Kongreso (IJK) kaj Universala Kongreso de Esperanto (UK). Ili okzazos en Kanado, Urugvajo, Brazilo kaj Argentino, respektive.

 

Por la meksikanoj estas bona eblo por (re)sperti internaciajn renkontiĝojn, plibonigi la konojn de la lingvo, enmiksiĝi en la movado, koni novajn landojn, kulturojn kaj senti sin parto de monda familio en kiu la lingvo neniel reprezentas limojn.

 

Sukcese okazis la 3a Tutmonda KER ekzameno en Meksiko*

En la pasinta 17a de majo, okazis jam la tria fojo la “Tutmonda KER-ekzamensesio”, en kiu partoprenis pli ol 170 homoj el 12 landoj, ekz. Ĉinio, Brazilo, Francio, Japanio, Rusio, ia., kaj 17 urboj, inter tiuj troviĝis la meksikaj urboj Monterrey, Nuevo León kaj Tecámac, Estado de México.

 

Estas ĝojiga por ni informi ke la kvanto da meksikaj esperantoparolantoj estis pli ol 10% de la tuto. La homoj faris la ekzamenojn je unu el la eblaj niveloj (B1, B2 kaj C1), bonŝance tiuj, kiuj aliĝis al la sesio en Tecámac ankaŭ havis la eblon fari ne nur la skriban parton sed ankaŭ la parolan.

 

Ni gratulas ĉiujn, kiuj kuraĝis fari la teston kaj dankas pro ilia kunlaboro kun la monda movado ĉar per ilia partopreno oni montras ke estas pli kaj pli da personoj kiuj atestas siajn konojn de Esperanto kaj kontribuas al la prestiĝo de nia kara lingvo.

 

Aliteme ni volas danki la organizantojn kaj helpantojn, kiuj ebligis la okazigo de la sesioj en ambaŭ urboj:{C}{C}

KER ekzamenoj en Tecámac, Estado de México, 17an de majo 2014

Je la 17ª de majo okazos la 3a Tutmonda KER ekzamensesio, en kiu jam aliĝis 17 urboj, inter ili Tecámac, Estado de México kaj Monterrey, Nuevo León.

Kiel en la pasinta jaro homoj havos la eblon fari ne nur la skriban parton sed ankaŭ la parolan, tamen en Meksiko nur eblos tion fari en Tecámac. Do estas privilegio por ni okazigi tiun sesion kaj ebligi meksikanojn akiri tiun internacian, oficialan, rekonan atestilon, kiun la homoj povas uzi por laboraj aŭ lernejaj kialoj.

Pro tio ni invitas la homojn partopreni, ĉar oni ne scias ĉu la afero ripetiĝos kaj, kompreneble estas multe pli malmultekoste kaj komforte fari tiun ekzamenon ĉe la propra lando ol vojaĝi eksterlanden por fari ĝin. 

Se vi interesiĝas fari la KER skriban kaj/aŭ parolan ekzamenon en Tecámac, bv. skribi al estraro@esperanto-mexico.org aŭ faru mem vian aliĝon en la ligo: http://edukado.net/ekzamenoj/ker/sesioj kaj poste serĉu, je la dato 17a de majo 2014, 

KER-ekzamensesio ankaŭ estos en Monterrey, Nuevo León

La unuan fojon, je la 17ª de majo ĉijare, okazos en Monterrey, Nuevo León KER-ekzameno. Tio realiĝos danke al la kunlaboro de Meksika Esperanto Federacio (MEF), Denice Maldonado kaj la lokaj esperantoparolantoj, kiuj pozitive reagis al la propono de MEF.

Do, Monterrey kune kun aliaj 16 urboj en la mondo partoprenos en tiu aranĝo kaj ebligos la homojn havi internacian atestilon pri iliaj konoj de la Internacia Lingvo.

Ni invitas la esperantoparolantojn, kiuj loĝas en tiu urbo aŭ proksime fari la skriban ekzamenon en la niveloj B1, B2 aŭ C1.

Atentigoj:

Afiŝo de la 13a Meksika Esperanto-Kongreso

Jen ni prezentas al vi la belan afiŝon de la 13a Meksika Esperanto-Kongreso, farita de Regina Reichert Sosa el Querétaro, aktiva membro de MEF, kiu gajnis la konkurson pasintan marton.

 

Jen la priskibo:

En la dezajnaĵo ni povas vidi la malsimilajn rasojn, reprezentitajn je abstrakta maniero, tirantaj la mondon supren, al pli bona loko, per flugiloj de Esperanto, tial la stelformaj flugiloj.

 

Gratulon al Regina kaj koran dankon pro ŝia partopreno kaj kunlaboro!

Antaŭfilmo de Mizantropeco

Ni invitas vin vidi la antaŭfilmon "Mizantropeco", meksika mallonga filmo de Fondaĵo Novangardo. Memoru ke tiu fondaĵo kaj Meksika Esperanto Federacio kunlaboras ekde ĉi jaro kaj ĝoje la unuaj rezultoj aperas sur la scenejo.

Mizatropreco, 2013

Ĉefa rolulo: Mario Iván Martínez.

Aŭtoroj kaj reĝisoroj: Enrique Cedillo kaj Alfonso Ortiz.

Jen ĝi sube...

Emblemo de la 13a Meksika Esperanto Kongreso

Jen ni prezentas al vi la belan emblemon de la 13a Meksika Esperanto Kongreso, ĝi estis dezajnita de Mallinali García García, aktiva membro de Meksika Esperanto Federacio, kiu gajnis la dezajnkonkurson pasintan marton.

Jen la priskribo de ĝi:

La emblemo aludas la aztekan kalendaron, kun la simbolo de “Tonathiu” (suno) reprezentante, unue, la lokon en kiu oni okazigos la 13an meksikan kongreson, tio estas la Ĉefurbo de la lando. Tiu loko estas la centro de la antaŭhispana tradicio, kiu ankoraŭ havas gravan rolon ene de la meksika identeco. En ĝi fondiĝis la urbo “Tenochtitlan”, kie oni ankoraŭ povas rimarki la vestiĝojn de la antikva civilizo (mexica). La emblemo ankaŭ resprezentas la povon de la naturo kaj memorigas la respekton, kiun oni devus havi al ĉiu vivaĵo ĉar ĉiu kundividas gravan interdependan rilaton kun la aliaj, en ĝi la suno estas la ĉefa energifonto.

Prezidantino de MEF ricevis KER atestilojn de meksikanoj

La 27an de julio, post la solena fermo de la 98a Universala Kongreso de Esperanto okazinta en Rejkjaviko, Islando, Mallely Martínez M., prezidantino de Meksika Esperanto Federacio, ricevis de Katalin Kovats kaj Renato Corsetti, KER atestilojn de meksikanoj, kiuj sukcesis la ekzamenon pasintjunie dum la 2a Tutmonda KER-ekzamensesio.

MEF do havas la plezuron transdoni la gratulmesaĝon al la sukcesintoj kaj ĝenerale al meksikanaro, kiu estas ja ekzemplo por aliaj esperantoparolantoj.

Je nia flanko, ni instigas la meksikanojn prepariĝi por fari, en 2014, tiun ekzamenon ĉu kiel nova kandidato aŭ je pli alta nivelo.

Jen la listo de sukcesintoj, kiuj faris la ekzamenon en Tecámac, Estado de México (laŭ alfabeta ordo):

Aguilar y Aguilar Araceli

Alvarado Lara Alfredo

Cesni Martínez Hugo Axel

Hodiaŭ komenciĝos la 98a Universala Kongreso de Esperanto en Islando

Kiel vi certe scias, hodiaŭ komenciĝos la 98a Universala Kongreso de Esperanto en Rejkjaviko, Islando, la kongresa temo estas “Insuloj sen izoliĝo:

por justa komunikado inter lingvokomunumoj”, al ĝi aliĝis ĝis nun pli ol 1000 homoj el 55 landoj, inkluzive Meksiko.

Hodiaŭ dum la “movada foiro” Meksika Esperanto Federacio partoprenos aktive informante pri la nacia movado kaj kongreso, tiu ĉi lasta okazonta venontan novembron.

Aliflanke, por kundividi iom pri Islando kun niaj aktivaj membroj kaj kun diversaj legantoj, ni invitas vin sekve legi iomete pri tiu ĉi interesa lando:

  • la ĉevaloj tiom gravas en la lando ke pluraj islandaj familioj posedas propran.

  • la vetero povus ŝanĝiĝi subite, ĉu vi ne ŝatas la islandan veteron? Nur atendu kelkajn minutojn kaj vi havos alian :)

Sukcese okazis la KER-ekzamenoj en Tecámac*

En la pasintaj 8a kaj 9a de junio sukcese okazis la 2a Tutmonda KER ekzameno. En la sidejo Tecámac, Meksiko, la 36 kandidatoj aperis akurate en la ekzamenejo por fari la kompleksan aŭ nur unu el ambaŭ partoj: skriba / parola.

Post la ekzameno, ni kune manĝis kaj kompreneble la ekzamenitoj parolis pri la facileco / malfacileco de la ekzameno, la organizado de la evento kaj pri planoj partopreni la okazaĵon ankaŭ venotjare. Ni nur atendas la rezultojn, kiuj espereble estos ĝojigaj.

Inkluzive de la kvar kandidatoj en Tijuana, ni gratulas ĉiujn, kiuj faris la ekzamenon en Meksiko, speciale al Víctor Sombra A., Arturo Torres S., David López R. kaj Luis Córdova A., kiuj en 2012 faris la C1 skriban kaj ĉijare faris la parolan en la sama nivelo, la plej alta kiu ĝis nun ekzistas en Esperantujo.

Dankon kaj sukceson en la KER-ekzameno

Tre baldaŭ, en la 8a de junio, komenciĝos la 2a Tutmonda KER-ekzamensesio en kiu partoprenos 250 homoj el 16 landoj kaj 25 urboj, inter ili troviĝas la meksikaj urboj Tijuana kaj Tecámac, tiu ĉi lasta kun la plej multo de kandidatoj monde, iomete pli ol 14% de la tuto.

Meksikanoj ekzameniĝos en la partoj skriba, parola aŭ faros la kompleksan ekzamenon je la niveloj B1, B2 aŭ C1.

Ni ege dankas pro la kunlaboro kaj/aŭ partopreno de niaj aktivaj membroj kaj de aliaj meksikanoj kiuj kuraĝis aliĝi al tiu ĉi grava evento. Kompreneble la kunorganizantoj kaj helpantoj de nia sesio meritas ankaŭ grandan laŭdon.

Aliflanke, ni instigas ĉiun lernanton / parolanton de la Internacia Lingvo prepariĝi por la venonta jaro kaj tiel kontribui al la kreskado de la prestiĝo de Esperanto en la mondo.

Feliĉan tagon de la instruisto!

Hodiaŭ, je la 15a de majo, en Meksiko ni festas “la tagon de la instruisto” kaj per tiu ĉi mesaĝo mi profunde volas danki al ĉiuj instruistoj de Esperanto en la mondo, kiuj kundividas siajn konojn kaj helpas vivteni la esperantan movadon.

Kompreneble mi speciale volas danki kaj gratuli niajn meksikajn esperantajn geinstruistojn:

Araceli Aguilar, Areli Sánchez, Carlos Hernández, Carolina Jasso, Daniel Moreno, David López, Edgar López, Gabriel Jiménez, Gabriela Reyes, Gilda Muñoz, Guadalupe Vega, Hugo González, Javier Vásquez, Luis Córdova, Martha Cárdenas, Martin Schäffer, Morayma Martínez, Milton Hernández, Rubén Feldman, Sergio Romero, Sofía Carbot, Ulises Franco kaj Víctor Sombra.

Dankon pro via gravega kunlaboro kaj pardonu se mi forgesis mencii iun en la listo.

Mallely Martínez M. prezidantino de MEF

Kunlaboro inter MEF kaj fondaĵo Novangardo

Ni ĝojas informi vin ke en la komenco de la jaro iu institucio pri arto nomata “Fundación Novangardo” kontaktis al MEF por peti kunlaboron kaj ekde tiam komenciĝis serioza rilato inter ambaŭ institucioj.

Do nia unuiĝo celas unuflanke disvastigi la uzon de la Internacia Lingvo Esperanto kaj aliflanke la artan talenton de meksikaj junuloj enlande kaj eksterlande.

Nia kunlaborado bone ekis kaj oni publikigos baldaŭ la Esperantan version de la ĉefa retpaĝo de “Fundación Novangardo”, ni informos vin kiam tio estu fakto.

Meksika Esperanto-Federacio partoprenis ĉe la semajno pri lingvoj en Puebla*

La 16-an kaj 17-an de aprilo Meksika Esperanto Federacio denove partoprenis la"Semajno pri lingvoj" en la Fakultato pri Lingvoj de BUAP, granda publika universitato de la meksika urbo Puebla.

Reprezentantoj de MEF ne nur partoprenis per informstando, sed ankaŭ per prelego kaj Esperanto-kurseto. Al nia stando venis tre multaj homoj por informiĝi pri Esperanto kaj kiel uzi ĝin. Pli ol 70 personoj petis pliajn informojn kaj pro tio ili lasis personajn datumojn kiel retpoŝtadreson. Granda intereso ankaŭ estis ĉe la prelego pri Esperanto kaj ĉe la rapidkurseto, en tiu lasta ĉeestis pli ol 25 junuloj.

Krome estis interese ke surloke apogis al ni novan Esperanto-parolanton, Gerardo Morales, kiun ni ne konis antaŭe, al li, al D-ro Iván Deance, Gabriel Jímenez, Víctor Cesni kaj Martin Schäffer ni kore dankas pro ilia aktiva partopreno en la evento.

Verkita de Martin Schäffer.

Paĝoj

Subscribe to Aktualaĵoj