Aktualaĵoj

Intervjuo pri esperanto en “Radio UNAM”, je la 27a de aprilo

Venontan vendredon, la 27an de aprilo de 2012, je la 12a ptm en la radioprogramo “Brújula en mano” de la UNAM en la frekvenco 860 AM kaj per la reto http://www.radiounam.unam.mx/site// estos mallonga intervjuo pri Esperanto.

Danke al nia partopreno en “Utopioj en 4 Movadoj”, Luis Arias, unu el la ĉeestantoj, kiuj studas komunikadon en UNAM poste kontaktis nin por fari artikolon pri Esperanto kiel universitatan taskon, tiam ni demandis lin, ĉu inter liaj kunstudentoj estas homoj, kiuj ankaŭ interesiĝus raporti pri la temo, tiam li kontaktigis nin kun “Radio UNAM” kaj nun la intervjuo estas preskaŭ fakto.

Do, ni invitas ankaŭ aliajn unuigi fortojn kaj helpi en la disvastigado de Esperanto, memoru ke ni ne scias kiam ni trovos juvelon inter la intersitoj, lernantoj, konatuloj.

Ni daŭre dankas al Luis Cordova A. pro lia laboro kiel instruisto de Esperanto ĉe la fakultato pri Juro en UNAM, tiele la anaro de tiu grava institucio havas la eblon alproksimiĝi al nia kara lingvo. Aŭskultu kaj ĝuu la programon!
* Verkita de Mallely Martínez M.

Informoj por la UEA-KER skribaj ekzamenoj okazontaj en Meksiko!

Al ĉiuj personoj, kiuj interesiĝas fari la UEA-KER skribajn ekzamenojn, mi informas vin ke vi mem devas aliĝi al la sesio. Do, se vi volas fari la ekzamenon, mi petas al vi iri en la sekvan ligon http://edukado.net/ekzamenoj/ker/sesioj kaj poste serĉi, je la dato 9a de junio 2012, la urbon Tijuana (2) aŭ Tecámac (21) laŭ la urbo, en kiu vi planas fari la ekzamenon.

En la kazo de tiuj, kiuj faros la ekzamenon en Tijuana, bv. kontakti al Gilda Muñoz Bonilla por peti informojn pri kostoj, horaro, loko kaj pli. Skribu al gildamunoz&live.com (ne forgesu anstataŭi @ kontraŭ &)

En la kazo de Tecámac, ni publikas kaj estonte publikos ĉi tie informojn pri la sesio en tiu urbo.

Gravaĵoj por la sesio en Tecámac, Estado de México:

  • La limdato por aliĝi en la menciita retpaĝo estas la 7an de majo 2012. Poste ne eblos tion fari,
  • legu atente la aliĝilon kaj skribu klare ĉiujn petitajn informojn,
  • vi mem devas elekti la nivelon, memoru ke eblas fari “B1”, “B2” aŭ “C1”,
  • en la aliĝilo sur la spaco “kotizo”, vi devas skribi 17 EUR por la nivelo B1, 19 EUR por B2 aŭ 21 EUR por C1,
  • en la parto: “pagebloj” post la indiko “alia” skribu: Mi pagos per loka organizanto al la konto ĉe UEA.

Aperis en ĵurnalo: Guadalajara parolas Esperanton!

Dankon al la kunlaboro de pluraj personoj, inter ili Ulises Franco kaj Edgar López, klubestroj Esperanto Gdl, sed ĉefe al la profesia laboro de Alejandro Zamora, aperis artikolo pri Esperanto en la ĵurnalo “El informador”. La tutan artikolon hispane vi povos legi ĉe http://www.informador.com.mx/cultura/2012/368853/6/guadalajara-parolas-esperanton.htm/
Ni sekvu la kunlaboron por havi daŭrajn sukcesojn!

La 9an de junio en Meksiko estos ekzamenoj de Esperanto laŭ Komuna Eŭropa Referenckadro

Tecámac kaj Tijuana aldoniĝis al la pli ol dudeko da urboj, en kiuj okazos skribaj ekzamenoj je la niveloj B1, B2 kaj C1 laŭ la Komuna Eŭropa Referenckadro (KER).

Ni invitas ĉiujn interesulojn profiti la ŝancon kaj aliĝi por fari la ekzamenon je la dezirata nivelo. Memoru ke tiajn ekzamenojn ĝenerale oni okazigas dum internaciaj aŭ universalaj kongresoj, do… malproksime de nia lando.

Pri la graveco kaj oficialeco de la KER-ekzamenoj iru al http://edukado.net/ekzamenoj/ker/

Limdato por aliĝo al ekzamenoj: je la 30a de aprilo 2012.
Ekzamenoj: je la 9a de junio 2012. (horo ankoraŭ konfirmota)

Ĉu vi ne scias en kiu nivelo aliĝi ĉar vi ne scias en kiu vi troviĝas?, kontaktu nin por doni al vi pli da informoj pri lingvaj postuloj.

Ankaŭ se vi bezonas ĝeneralajn informojn aŭ deziras aliĝi al la sesio en Tecámac, bv. skribi al informacion&esperanto-mexico.org

Por la sesio en Tijuana bv. kontakti al Gilda Muñoz B.. Skribu al gildamunoz&live.com (ne forgesu anstataŭi @ kontraŭ &)

DESEGNOKONKURSO POR INFANOJ "CIVITANOJ DE LA MONDO"*

Kadre de la 125 jariĝo de la publikiĝo de la unua libro en Esperanto kaj 20 datreveno de nia infanĝardeno “Kangurek”, ni organizas konkurson. Ĉu vi sentas vin civitano de la mondo? Ĉu vi estas infano kaj ŝatas desegni? Jen do via ŝanco - ni invitas vin partopreni ĝin!
Temo: Civitanoj de la mondo
Aĝo: kategorio 5-7j., kategorio 8-10j.
Tekniko: Libera
Formato: A4
Limdato por sendi leterojn: fino de marto 2012
Noto: La desegnon akompanu unu-dufraza komento pri via opinio pri via propra mondcivitaneco.

ESPERANTO KIEL UNU EL LA 4 UTOPIOJ DE GREEN KAJ CERF*

Ĉefurbe de la lando, dum la pasintaj 17a kaj 18a de februaro en Centro Nacional de las Artes, Sam Green kaj Dave Cerf prezentis sian dokumentan filmon nomata “Utopio en 4 movadoj”, tio ene de la turneo de dokumentaj filmoj Ambulante 2012.

Rebecca Solnit skribis por enkonduki la filmon: “La utopio ĉiam implikiĝis iel en la komunuma agado… … tiuj kiuj havis esperon kaj radikalajn viziojn ne volis nur solvi la proprajn problemojn… ili volis fari ion por ĉiuj ni, por ĉiuj personoj ĉirkaŭ la mondo kaj por tiuj, kiuj vivos en la estonteco…”

Tiel la unua movado de la utopio estis la Internacia Lingvo Esperanto, Green prezentis parton de ĝia historio ekde la kreado de la lingvo, kelkajn malfacilaĵojn en la vivigo de Esperanto, internaciajn kongreserojn, esperantoparolantojn de diversaj landoj, ktp., sed plej interese estis intervjuoj al aktivuloj, kiuj parolis pri la reala efiko de la lingvo diversmaniere ne forgesante ĝian socian kaj pacan rolon: “…en ĉi tia kongreso videblas io unika: homoj el landoj eĉ malamikaj interparolas normale… ĉiuj komprenas ke homoj samas ĉie en la mondo…”

Esperanto estas inter la tradukeblaj lingvoj de Google!*

 

Estas granda ĝojo por la esperantaj aktivuloj kaj ĝenerale por la esperantoparolantoj ekscii ke ekde hodiaŭ, la 22a de februaro 2012, la internacia reta entrepreno “Google” inkludas Esperanton en sia listo de tradukeblaj lingvoj.

En 2009 google memorigis al siaj uzantoj la 150an jubileon de la naskiĝtago de Zamenhof, ago kiu helpis en la disvastigo de la lingvo monde kaj precize en 2012, kiam Esperanto festas sian 125an datrevenon, Google donacas al ni tiun bonegan novaĵon!

* Verkita de Mallely Martínez.

Sendu esperantaĵojn al u.Galabovo, Bulgario por ekspozicio!

Lige kun projekto "Esperanto 125" kaj reklamcele esperantista societo "Kolombo de la paco" u. Galabovo, Bulgario organizos ekspozicion je la 31 de marto 2012 kaj samtempe estos celebrota la 38 jariĝo de la fondo de la societo. Lige kun la ekspozicio ni atendos ricevi fotojn de UK, TEJO kongresoj, konferencoj, de naciaj kongresoj, bildkartojn de la diversaj landoj kaj aliajn materialojn ligitaj kun la disvastigo de Esperanto-monde. Ni atendas ankaŭ kuraĝigajn mesaĝojn. Por pliaj informoj kontaktu al Kanjo Kanev per telefono +35941862194 aŭ skribu mesaĝon al kanjokanev&abv.bg. Ne forgesu anstataŭi @ kontraŭ &
Por ricevado de la materialojn:
Kanjo Kanev / Esperantista societo "Kolombo de la paco"
ul."Stara planina" 12,
u.Galabovo - 6280,
Bulgario.

Raporto: Esperanto Querétaro*

Trimonata kurso, tri malsimilaj grupoj, multegaj gejunuloj enkursas, du instruistoj kaj la sama cellingvo: Esperanto.

En Universitato Aŭtonoma de Querétaro, Sergio Romero kaj mi, Carlos Hernández, gvidas la gelernantojn laŭ la Esperanto-vojo, ni tre diligente kursestras kaj instruas al ili. Ni organizas ĉiel kiel eble niajn klasojn kaj niajn agadojn por esperantistigi niajn gelernantojn kaj por montri al ili ke Esperanto estas pli bona afero ol ili antaŭe pensis.

La kurso komenciĝis lunde, la 26an de septembro kaj, laŭ la plano, finiĝos sabate, la 3an de decembro. Komence partoprenis preskaŭ 25 junuloj, nun sekvas la kurson deksep.

Post kvin semajnoj, la kurso sukcese atingas novajn temojn, novajn vortojn kaj novan parolkapablon. La geknaboj de iom post iom komencas paroli inter si, petante al instruistoj vorton aŭ demandante ĉu tiu, kiun ili uzas, estas taŭga kaj detiam parolas senpere ni. Mi treege ĝojas pri tio, do tio montras ke ili bone komencas akiri la lingvon.

La pasintan semajnon ni partoprenis la Kulturan Semajnon de la Universitato, ni disdonis flugfoliojn, ni priparolis la lingvon al multaj

Helpo por Esperanto; Germana Esperanto-Asocio estu inter la plej ŝatataj asocioj de Germanio

Germana Esperanto-Asocio bezonas vian helpon. En Germanio momente okazas granda konkurso de germana banko. La celo estas voĉdoni por la plej ŝatataj asocioj en Germanio.

Kompreneble Germana Esperanto-Asocio volas aparteni al la plej ŝatataj asocioj (se ni estus inter la unuaj asocioj tio lasus bonan impreson al la publiko). Krome la plej ŝatataj asocioj ricevos monpremion. Montru ke Esperanto funkcias!

Bv. subteni al GEA!!!

Ni demandis la bankon kaj ili informis nin, ke ĉiu retuzanto povas voĉdoni kaj doni 3 voĉojn por Germana Esperanto-Asocio (GEA). Ili informis nin, ke ne gravas el kiuj landoj oni voĉdonas. Bv. voĉdoni por GEA!!!

En la aldonita dokumento ni klare priskribas kiel fari tion. Vizitu: la dokumenton "Klarigoj"
kaj voĉdonu por GEA en la konkurso por trovi la plej ŝatatajn asociojn de Germanio.

Temas pri diversaj paŝoj

Okazis la 11-a Meksika Esperanto-Kongreso; Kongreso de rekordoj

En septembro 2011, pli precize inter la 16-a kaj 18-a okazis la 11-a Meksika Esperanto-Kongreso. Temis pri kongreso de rekordoj. Ĝin ĉeestis 45 homoj el 4 landoj. 11 meksikaj ŝtatoj estis reprezentitaj. El eksterlando honoris nin per sia ĉeesto: Duncan Charters (ILEI-vicprezidanto, Usono), Georgo Handzlik (muzikisto kaj aktoro; Pollando) kaj Jean-Marc Leclercq (JoMo, muzikisto el Francio).

La kongresa temo estis: "La instruado de Esperanto en Meksiko; malfacilaĵoj, defioj kaj proponoj". Ni povis sekvi multajn bonkvalitajn prelegojn, kiuj rilatis al la kongresa temo.

Dum la kongreso fondiĝis oficiale meksika ILEI-sekcio. Ĝin estros la juna Esperanto-instruisto Carlos Fernando Hernández (Querétaro), kiu instruas Esperanton en la Aŭtonoma Universitato de Querétaro. Krome elektiĝis nova estraro de Meksika Esperanto-Junularo. Ĝin estros Sergio Romero, kiu ankaŭ li instruas Esperanton en la universitato de Querétaro.

Dum la jara asambleo la membroj povis aŭskulti pri la laboro de la estraro de MEF dum la jaro 2010. Menciindas ke dum la kongreso MEF atingis novan membro-rekordon. Entute nun 167 pagantaj membroj apartenas al ni. Ili venas el 20 meksikaj federaciaj ŝtatoj.

Bonega estis la kultura programo. La registaro de la federacia ŝtato Jalisco multe helpis al ni kaj ni povis aranĝi tiun vesperon en la kultura domo de Jalisco. Ni povis spekti elstarajn artistojn, kiel la faman, francan kantiston JoMo, Armando Hernández Tellez (fagotisto de "Teatro de Bellas Artes") kaj Ana Lilia López Diaz (fagotistino de la nacia lernejo pri muziko de la UNAM), inter aliaj. Dum la meksika vespero ni povis ĝui kantojn de Georgo Handzlik, kiu sabate krome prezentis la teatraĵon “Ludoviko Zamenhof”.

Archivo: 
KunsendaĵoGrandeco
enerala kongresraporto.pdf2.54 MB

Du universalaj lingvoj, koncerto en la “Casa de la Cultura Jalisciense"

Muziko estas universala lingvo, kiu kunigas personojn de la plej malsamaj kulturoj kaj devenoj, same kiel en la kazo de Esperanto. Tiel ke se ambaŭ renkontiĝas samloke, la momento iĝas la plej altgrada esprimo de multkultureco; diverceso kaj unikeco.

Kadre de la 11a Meksika Esperanto Kongreso, Meksika Esperanto Federacio, la germana fondaĵo “Stiftung Mondo” kaj la Ministerio pri Kulturo de la Ŝtato de Jalisco (Halisko) unuigas fortojn por oferti al la ĝenerala publiko specialan kaj nekompareblan koncerton en kiu la etoso iros ekde la melodiaj notoj de la piano kaj de la fagotoj ĝis la sonoj de Rock en la esperanta, hispana, franca, japana, angla, rusa, okcitana, pola, inter aliaj lingvoj, unuigante la miksaĵon de pluraj lingvoj kaj distingante la apartecon de la universalaj lingvoj: “MUZIKO KAJ ESPERANTO”

JoMo ankaŭ partoprenos en UAQ

Okaze de la vizito de JoMo al Meksiko por lia partopreno en la 11a MEK, ni aranĝis koncerton en la Fakultato pri Lingvoj (FLL) de la Universitato Aŭtonoma de Querétaro.

La direktorino de FLL volonte akceptis nian kunlaborpeton kaj tiel daŭras la bona rilato inter Meksika Esperanto Federacio kaj UAQ.

Sergio Romero A. kaj Carlos Hernández L. unue prelegos pri Esperanto por gestudentoj kaj ĝenerala publiko kaj poste JoMo muzikos por la partoprenantoj.

La rendevuo estas dum la 14a de septembro je la 17a en la “Sala de Conferencias de TECAAL”, apud la biblioteko de la Fakultato pri Lingvoj de la Universitato Aŭtonoma de Querétaro, campus Aeropuerto.

Adreso:
Carretera a Chichemequillas, Ejido Bolaños, Querétaro, Qro
En la sekva ligo vi povos vidi mapon por atingi la universitaton
http://aeropuerto.uaq.mx/croquis.html/

Ni invitas vin disvastigi la informon!

Uzantoj de lernu.net, bv. voĉdoni!

Por la konkurso okaze de 100 000 registritaj uzantoj la teamo de lernu! ricevis multajn belajn konkursaĵojn. Kaj nun estas lanĉita la voĉdonado por elekti la plej belajn laborojn, kiuj ricevos la premiojn. Voĉdonu vi mem kaj invitu ĉiujn viajn amikojn fari tion. Atentu, ke voĉdoni rajtas nur registritaj uzantoj de la paĝaro. http://lernu.net/konkurso/
Amike, La teamo de lernu!

Traduku "Berlino sen vi"*

Esperantisto Chuck Smith, usondevena loĝanta en Berlin, strebas atingi novan rekordon pri kvanto de lingvoj, al kiuj estas tradukita filmeto en la retejo universalsubtitles.org, kaj tiel diskonigi Esperanton... "Berlino sen vi" estas kanto, kiu troviĝas en la albumo "Urbano" de Inicialoj DC.

Legu http://www.liberafolio.org/2011/esperanta-muzikvideo-strebas-al-subtitola-rekordo/rekte vizitu la tradukejon de la filmo: http://www.universalsubtitles.org/en/videos/yK4P7tiWMjfd//

La afero estas facila, se oni bone konas iun lingvon. Partoprenu kaj diskonigu Esperanton!

*Verkita de Martin Schäffer

Paĝoj

Subscribe to Aktualaĵoj