Aktualaĵoj

Sukcesa estis la intersemestra kurso en la UABC – Mexicali*

La unua intersemestra kurso de Esperanto ĉe la Universitato Aŭtonoma de Baja California (UABC) en la Lingva Fakultato de Mexicali sukcese finiĝis la 6an de aŭgusto. Entute estis 10 gestudentoj, naŭ el ili iĝos tradukistoj kaj unu instruisto pri lingvoj kiam ili finu la universitaton.

Dum 60 horoj, ene de du semajnoj, la universitatanoj lernis la bazan gramatikon de la Internacia Lingvo Esperanto kun la celo profiti ĝiajn bonaĵojn en ilia edukado kiel lingvprofesiuloj. Por sekvi la lernadon, ili volas uzi retajn kursojn kaj tiel plibonigi sian nivelon pripensante la eblon ekzameniĝi laŭ la Komuna Eŭropa Referenckadro por Lingvoj.

Aliaj interesoj de la gestudentoj estas eki la kontakton kun geesperantistoj de diversaj kulturoj kaj krei klubon en Mexicali.

ESPERANTO: LINGVO KAJ KULTURO ESTOS OFICIALE INSTRUATA EN MEKSIKA UNIVERSITATO*

Meksika Esperanto Federacio (MEF) invitas vin apogi la instru-projekton, kiu baldaŭ ekos en la lando. Iom da historio ni prezentos vin ĉi tie celante ke vi ankaŭ lernu de nia sperto kaj atingu bonajn rezultojn en tiu kampo.

Estu pacienca!

Inter la 9a de julio kaj 5a de aŭgusto kelkaj estraranoj de MEF partoprenos internaciajn esperantajn renkontiĝojn okazontaj en Kubo (ILEI, IIK, UK, IJK). Vi daŭre povas sendi mesaĝojn al ni skribante pri viaj duboj, sugestoj, demandoj, ktp., tamen ni petas vin estu pacienca se ni ne tuj respondas ĉar plej eble ni ne havos oftan retaliron. Ni klopodos tion fari plej rapide kiel eble. Dankon pro via komprenemo!

Renkontiĝo en Tecámac; ludoj, ĝuo, lernado, daŭra motivado*

Bela kaj amuza renkontiĝo okazis en Tecámac la pasintan 10an de aprilo , kiel kutime eblis babili kun novaj kaj konitaj esperantistoj. Fakte unu el la avantaĝoj de tiaj renkontoj estas ke tiuj, vole ne vole, kiuj jam scias pli pri la lingvo lernigas tiujn, kiuj apenaŭ komencas kaj tio okazas en afabla kaj amika etoso: tiu ĉi fojo ne estis la escepto; trinkante freŝan akvon, manĝante sandviĉojn kaj fruktmiksaĵon sur verda gazono en trankvila sabata posttagmezo la partoprenintoj multe ĝuis la momenton.

Post babili dum sufiĉe da tempo, kaj manĝi same sufiĉe, ni ludis. La unua ludo estis trovi objektojn kaj priskribojn, tio estas, ni devis kunigi la ĝustajn parojn, ekz “ĝin faras la abeloj” korespondis al “miela flakono”. Ekzistis tri teamoj:

Vintra kurso de Esperanto, januaro 2010

Gelernantoj, januaro 2010Tiun ĉi vintron denove estis kurso de Esperanto en la Ĥemia Fakultato de la UNAM. La kurso okazis de la 18a ĝis la 29a de januaro en la klasĉambro B-302. Ĉiutage je la 8a matene malgraŭ la malvarma vetero kvin gelernantoj ĉeestis por lerni la internacian lingvon per la rekta metodo. Dum du semajnoj ili konis, komprenis kaj lernis la bazan gramatikon de Esperanto kaj ankaŭ malgrandan vortareton. Bedaŭrinde tiuj dumferiaj kursoj ne daŭras multe kaj la tempo ne sufiĉas por pli profundigi la studadon tamen la partoprenantoj esprimis sian deziron plilongigi la kurson en aliaj tagoj kaj horo.

La gvidinto de la kurso, Inĝ. Daniel Moreno, tre feliĉas kaj ĝojas la rezulton de la kurso kaj dankas al la partoprenintoj, al la fakultataj aŭtoritatoj, kaj al la geamikoj, kiuj kuraĝigas lin sekvi tiun ĉi fruktodonan vojon.Vintra kurso de Esperanto, januaro 2010

Kiel ĉiun decembron ni festis la Zamenhofa- tagon en la ĉefurbo de Meksiko*

La tradicia renkontiĝo por festi la zamenhofan tagon okazis la 13an de decembro en la restoracio “El Rincón Tapatío”, tiu ĉi fojo estis iom pli speciala ol aliaj ĉar la 15an de decembro, antaŭ 150 jaroj, naskiĝis la kreinto de la Internacia Lingvo Esperanto, Dro. Lazaro Ludoviko Zamenhof.

Je la komenco ni havis kelkajn malfacilaĵojn ĉar la restoracilaboristoj ne pretigis ĵustatempe la tablojn kaj seĝojn, kvankam ni informis ilin pri la dato, horo kaj partoprenantnombro. Do, ni devis atendi kelkajn minutojn ekster la restoracio, dume la esperantistoj babilis iomete, kelkaj el ni ne revidis unu la alian antaŭ jaro, kiam ni festis la Z-tagon en 2008.

Ni komencis la kunvenon per prezento de la gvidantoj de MEF kaj la ĉeestantoj, kiel kutime partoprenis novuloj, interesitoj kaj jam delongaj esperantistoj; entute pli ol 30 personoj.

Google montras Esperanton al la mondo, Esperanto-flageto informas pri la 150-a naskiĝtago de Zamenhof*

Jam relative frue dum la 14-a de decembro aperis la unuaj informoj pri Esperanto-flageto sur la paĝoj de la plej granda retserĉilo Google. "Liberafolio", la konata reta novaĵopaĝo anoncis la aperon de la Google-logotipo kun Esperanto flageto en la ĉina, korea kaj japana versioj. La homoj en Eŭropo nun demandis sin, ĉu ankaŭ en Eŭropo en diversaj lingvoversioj aperos tiu flageto. Jam ĉirkaŭ je la 23-a horo (laŭ eŭropa tempo) en pliaj versioj aperis la logotipo.

Semajnfina renkontiĝo en Toluca plena sukceso!*

La 6ª Semajnfina renkontiĝo esperantista okazinta en Toluca, la ĉefurbo del "Estado de México" je la 28a kaj 29a de novembro 2009 estis plena sukceso kaj plia pruvo por la progreso de la movado en Meksiko.

Eta antaŭrenkontiĝo okazis jam vendrede. Mallely, la prezidantino de MEF, Morayma (kasistino), la membroj Edith kaj Martin kaj Anaid kaptis la okazon por fari etan antaŭrenkontiĝon en la bela turisma ĉirkaŭo. Kulmino de tiu parto estis la vojaĝo al montopinto de la "Nevado de Toluca" aŭ Xinantécatl. Eblas per aŭto supreniri ĝis parkejo en alteco de ĉirkaŭ 4200 m super la nivelo de la maro. La lastan parton oni devas iri piede ĝis oni havas fantastikan rigardon al la kratero de la vulkano. De tiu punkto oni povas vidi du belajn lagojn, la lagon de la luno kaj la lagon de la suno.

Meksika Esperanto-Federacio partoprenas Scienc-Junularan Kongreson*

De la 14a de ĝis la 17a de oktobro okazis la 6a Monda Scienc-Junulara Kongreso en Meksikurbo. La sidejo de la kongreso estis la Medicina kaj Jura Fakultatoj de la UNAM. Parto de la kongresprogramo estis aro da atelieroj pri diversaj aferoj. Estraranoj de Meksika Esperanto-Federacio estis invititaj partopreni por informi pri Esperanto, ĝia movado kaj fari fulmokurson.

Tiel la 14an de oktobro Mallely Martínez, Daniel Moreno, Morayma Martínez kaj Martin Schäffer organizis prezentadon pri esperanto por la kongrespartoprenantoj. La unua parto konsistis en mallonga ekspozicio pri la lingvo Esperanto, la historio, la celo, la Pasporta Servo, la diversaj kongresoj, la tradukitaj kaj originalaj verkoj, la esperantaj revuoj, ktp. La dua parto konsistis en projektado de kelkaj partoj de la filmo Esperanto Estas.... Laste

La homoj de Meksikurbo aktivas, renkontas sin, informiĝas pri la movado, ĝuas Esperantujon proksime de sia loĝloko*

La pasintan sabaton, la 3an de oktobro okazis renkontiĝo por la esperantistaro el Meksikurbo kaj sia metropola zono en familia kaj trankvila restoracio nomata “México lindo y bohemio”, kiu situas en la centro de la urbo. Tiu renkontiĝo estis la unua post la 10ª Meksika Esperanto Kongreso okazinta ĉe UNAM ĉar dum somere la renkontiĝaj organizantoj partoprenis internaciajn esperantajn aranĝojn ekster Meksiko.
Ĝin partoprenis 19 personoj, esperantistoj kiuj jam de longe aktivas en la meksika movado kaj aliaj kiuj iom post iom lernas kaj per retaj kursoj, precipe ĉe lernu, kaj ĉe ĉeestantaj kursoj.

Je la komenco ni trankvile manĝis kaj babilis pri diversaĵoj; ekz. pri okazaĵoj kaj spertoj de homoj, kiuj partoprenis la lastan Universalan Kongreson kaj Internacian Junularan Kongreson, kelkaj aliaj interkonatiĝis kaj babilis pri personaj aferoj kaj aliaj esperantaĵoj.

Gilda Muñoz prelegis pri Esperanto en Lingvaj Kongresoj. La rezulto pli bona ol atendite*

En Tihuano (Tijuana, Baja California) inter la 2ª ĝis la 4ª de septembro 2009, samtempe okazis du kongresoj pri lingvoj: la “9ª ŝtata Kongreso pri lingvoj” kaj la “1ª Internacia Kongreso pri lingvoj”, kiujn organizis la Lingva Fakultato de la Universitato Aŭtonoma de la ŝtato, hispane: Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

En la kongreso prelegis kaj meksikanoj kaj eksterlandanoj de diversaj universitatoj, ekz. el Hispanio kaj Usono. Dum la kongresoj oni parolis emfase pri kiel lingvinstruistoj devas trakti la temon “multkultureco” ĉar ofte oni trovas ĝin eĉ en la sama klaso kaj finfine pro la graveco de gxi oni devas konsideri la plurilingvecon. Proksimume la duono el la prelegoj estis en la Angla kaj la resto en la Hispana.

La 94a UK okazis en tre speciala etoso. Bjalistoko estis la sidejo

Kun la ĉefa temo: “Krei pacan ponton inter la popoloj” sukcese okazis, inter la 25a de julio kaj la 1a de aŭgusto, la 94a Universala Kongreso de Esperanto en Bjalistoko, la naskiĝurbo de Zamenhof. Partoprenis preskaŭ 2000 esperantistoj el 63 landoj, kiuj havis la eblon ne nur ĝui la kongreson sed ankaŭ koni la semejon de la Internacia Lingvo.

Jene vi trovos la Rezolucion de la 94a Universala Kongreso de Esperanto

Finiĝas kurso de Esperanto en la Ĥemia Fakultato de UNAM

La lastan vendredon 3an de julio 2009 finis Somera Kurso de Esperanto en la Ĥemia Fakultato de UNAM. La kurso komencis je la 24a de junio kaj ĝin partoprenis 19 gelernantoj, kiuj renkontiĝis ĉiutage inter la 12a kaj la 14a horo por lerni kaj konversacie ekzerci la Internacian Lingvon. La kurso ne komencis antaŭe pro eksterordinaraj ekzamenoj en la fakultato, tamen estis sufiĉa tempo por montri al gelernantoj la logikon, belecon kaj elegantecon de la internacia lingvo.

Sukcese okazis la 10a Meksika Esperanto Kongreso en UNAM

En la sekva ligo vi trovos la ĝeneralan kongresraporton de la 10a Meksika Esperanto Kongreso, kiu sukcese okazis inter la 18a kaj 21a de junio en la Universitato Nacia Aŭtonoma de Meksiko (UNAM), la plej grava universitato de Meksiko. Ni profitas la okazon danki al ĉiuj homoj, kiuj apogis nin de proksime aŭ malproksime. Speciale ni dankas samideanon Luis Córdova Arellano kaj al la estroj de la Jura Fakultato de UNAM pro la kunlaboremo, kunorganizado kaj la daŭra apogo al la Esperanta movado en la lando. Ĝis la venonta!

Archivo: 
KunsendaĵoGrandeco
kongresraporto10aMEK.pdf1.59 MB

Tre bela renkontiĝo en Meksikurbo antaŭ la meksika kongreso

Post kelkaj monatoj sen esperantistaj renkontiĝoj en Meksikurbo, ĉefe pro la renkontiĝoj en aliaj ŝtatoj, okazis denove en bela manĝejo sude de Meksikurbo renkontiĝo je la 23a de majo. Ŝajne la renkontiĝo estis tre atendata de la meksikurbanoj ĉar la kvanto de partoprenantoj estis tridek. Ni kunvenis je la 1a kaj duono por havi la partoprenon de lernantoj de la nunaj kursoj de esperanto en UNAM. Partoprenis entute 8 gelernantoj de la kursoj en la jura kaj la ĥemia fakultatoj, partoprenis ankaŭ studantoj aŭtodidaktaj kaj kompreneble multaj aliaj spertuloj kaj interesuloj.

Paĝoj

Subscribe to Aktualaĵoj