Renkontiĝoj - Internaciaj

Aŭguste estos IJK en Wiesbaden, Germanio*

Unu el la plej atendataj eventoj por la esperantoparonlantoj estas la Internacia Junulara Kongreso, kiu okazas ĉiujare en diversaj partoj de la mondo. En 2015, la 71an IJK estos gastigata de la germana urbo Wiesbaden kie, parenteze, oni filmis la meksikan filmon “Guten Tag Ramón”.

IJK komenciĝos tuj post la Universala Kongreso, tio estas, la 2an de aŭgusto kaj finiĝos en la 9a. Kiel kutime la programo estos interesa kaj mojosa, la partopreno multnombra kaj la sperto ne forgesebla.

Ĉu vi volas scii pli pri la evento? Do vizitu la sekvajn paĝojn, kie estas kompletaj informoj:

Retpaĝo de IJK: http://ijk2015.tejo.org/

Facebook: https://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn#!/junularakongreso?fref=ts

Niaj etuloj ankaŭ ĝuas Esperantujon internacie, ĉifoje en la 44a IIK*

Kiel certe oni scias, ekzistas denaskaj esperantoparolantoj kaj ankaŭ aliaj etuloj, kiuj ekde frua aĝo lernis la lingvon kaj enmiksiĝas en la esperanta mondo. Bonŝance lak relative regule, samtempe oni okazigas Universalan Kongreson (UK) kaj Internacian Infanan Kongreseton (IIK) en urboj proksimaj tiel ke la gepatroj kaj la gefiloj havas la eblon je sia flanko ĝui Esperantujon laŭ specifaj aktivecoj.

Per la ĉefa temo “Ardeoj”, la 44a IIK okazos ĉifoje en la franca urbo Villeneuved'Ascq, inter la 25a de julio ĝis la 1a de aŭgusto. La programo estos interesa, direktita al geknaboj de diversaj aĝoj por amuzi, ĝuigi, lernigi kaj okupigi ilin.

Ĝis nun aliĝis homoj el Ĉinio, Francio, Germanio, Hispanio, Luksembergio, Meksiko, kaj Pollando, tamen oni atendas ankoraŭ pli da partoprenantoj.

Niaj meksikaj geknaboj planas riĉigi la 44an IIK pere de prezento de tradiciaj dancoj, teatraĵo kaj kundivido de nia kulturo.

Kiel la 1a, la 100a UK estos en Francio*

La plej grava evento en Esperantujo alproksimiĝas, t.e. la Universala Kongreso de Esperanto (UK) kaj ĉijare ĝi estas speciale grava ĉar ni okazigos la 100an. Tiel kiel la 1an UK, Francio gastos ĝin inter la 25a de julio kaj 1a de aŭgusto en la norda urbo Lillo.

Per la ĉefa temo “lingvoj, artoj kaj valoroj en la dialogo inter kulturoj” la evento havos diversajn prelegojn, kursojn, ekskursojn, ekzamenojn, koncertojn por ke la partoprenantoj havu la eblon ĝui riĉan programon kaj, kiel ĉiam, diversajn kulturojn pere de la renkonto kun homoj de preskaŭ 70 diversaj landoj el la kvin kontinentoj, inter ili la plej diversaj kiel Inda Unio, Japanio, Kazahxio, Mongolio, Singapuro, Senegalo, Svislando, Turkio kaj kompreneble Meksiko.

Rigardu la inviton al la kongreso kadre de la LKK: https://www.youtube.com/watch?v=c59nKHjSbeM&feature=youtu.be

Pli detalaj informoj vi trovos en la sekvaj retpagxoj:

48a ILEI konferenco estos en Oostende, Belgio!*

Ĉu vi estonte planas instrui Esperanton aŭ eble vi jam faris / faras? Ĉu vi instruas aliajn lingvoj kaj ŝatus interŝanĝi spertojn kun diversaj lingvoinstruistoj? Aŭ eble vi estas E-aktivulo kaj volas gvidi kurson? Do tiu ĉi evento estas ege grava por vi kaj estus bone se vi povus ĝin partopreni.

La Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI) prepariĝas jam por helpi tiujn homojn dum la 48a ILEI Konferenco per kursoj, diskutoj, edukaj aktivecoj kaj interŝanĝo de materialo kaj spertoj.

Venu al Oostende, Belgio inter la 17a kaj 25a de julio kaj profitu la sperton, lernu kaj lernigu Esperanton, tuj post tiu evento, vi povus iri al Lillo por partopreni la 100a UK.

Por havi pli da informoj, bv. iri al la oficiala paĝo de 48a ILEI: http://www.ilei.info//agado/Ostendo2015.php

* Verkita de Mallely Martínez per informoj de la ttt de ILEI.

La Nord-Amerika Somera Kursaro de Esperanto okazos en Norda Karolino*

Ĉi-jare NASK revenos al la Universitato William Peace en la centro de bela Raleigh, ĉefurbo de Norda Karolino, krome ĝi okazos kune kun la Kino-Teatro-Festivalo. Venu de la 30a de junio ĝis la 9a de julio por ok tagoj da lernado, amuzo, kaj esplorado de la mirindaj muzeoj, restoracioj, butikoj, kaj sidejoj de la registaro, ĉiuj piede atingeblaj de la universitata kampuso.

Kiel ĉiam, la instruistoj estos profesiuloj, kiuj certe ege helpos vin plibonigi viajn lingvokonojn, krome estos diversaj programeroj. Por kelkaj homoj estos stipendioj. Partoprenu, profitu kaj lernu!

Por havi pli da informoj, ekz. kotizoj, aliĝo, programo, ktp. bv. viziti la oficialan paĝon de NASK ĉe http://nask.esperantic.org/

* Informoj prenitaj de la retpaĝo de NASK

Buenos Aires gastigos la 99an UK, 27a jul - 2a aŭg

La 99a Universala Kongreso de Esperanto okazos ĉi jare en Buenos Aires, Argentino inter la 26a de julio kaj la 2a de aŭgusto. La kongresejo estos la “Hotel Panamericano”, moderna kaj komforta konstruaĵo, kiu troviĝas en la centro de la urbo.

La ĝenerala temo estas: “Ĉu la nepoj nin benos? Streboj al daŭripova estonteco”, la programo estos tre interesa, atendu la publikigon de la dua bulteno, kie vi trovos informojn pri loĝado, ekskursoj, bankedo, programeroj, ktp.

Certe estos partoprenantoj de ĉiu kontinento, ĉifoje granda kvanto da brazilanoj, francoj kaj japanoj ĉeestos sed ankaŭ oni povos interparoli kun homoj de landoj kiel Benino, Bosnio, Niĝerio, inter aliaj. Kompreneble Meksiko ankaŭ partoprenos.

La 70a IJK estos julie en Fortalezo, Brazilo

La 70a Internacia Junulara Kongreso (IJK), unu el la plej ŝatataj renkontiĝoj en Esperantujo, ĉijare okazos en la paradiza urbo Fortalezo, nordoriente de Brazilo. La evento estos inter la 18a kaj la 25a de julio, ĵus antaŭ la UK en la ĉefurbo de Argentino.

Partopreni ĉi tiun IJK estos ne forgesebla sperto pro diversaj kialoj:

  • tie estas unu el la plej multnombraj esperantoparolantoj de la mondo, kie junuloj ankaŭ multas kaj bone organiziĝas,
  • kvankam julie en Brazilo estas vintro, la plej malalta temperaturo estas 25ºC,
  • allogaj turismaĵoj estas ĉie en tiu lando kaj la kongresanoj povos profiti postkongresajn ekskursojn organizataj de la LKK,
  • post la IJK vi povos iri la la najbara lando por partopreni la 99an Universala Kongreso de Esperanto.

Informojn pri kotizoj, kongresejo, aliĝoj, ktp, oni publikos en la oficiala retejo de la 70a IJK, kiu troviĝas en http://ijk.brazilo.net/

1a Internacia Esperanto Kongreso en Nikaragvo

Danke al la subteno de Esperanto Internacia kaj al la organizado de lokaj esperantoparolantoj, inter la 24a kaj 27a de januaro okazos la 1a Internacia Kongreso en Nikaragvo, en la belega kaj historia urbo Granada.

Ĉu ne estas bona eblo por skapi de la malvarmeco kaj ĝui bonan kaj internacian etoson? Efektive ĝi estos tute internacia ĉar jam aliĝis homoj el Germanio, Italio, Kanado, Kostariko, Kubo, Meksiko, Pollando, Usono kaj kompreneble el Nikaragvo.

Ĉu vi volas pli da informoj? Vizitu http://www.esperanto-nicaragua.org/eo/kongreso

En Israelo estos la 69a Internacia Junulara Kongreso*

La Internacia Junulara Kongreso (IJK) estas ĉiujare organizata, jam de 1938, de la Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (TEJO) klopodante la kunigadon de gejunuloj el la tuta mondo dum semajno kun la celo plifortigi la internaciajn ligojn pere de la interŝanĝado kaj partoprenado de spertoj, pensoj, sentoj kaj konoj en kompreniga kaj respektiga etoso, kiun donas la fakto paroli la Internacian Lingvon Esperanto.

La urbo Nazareto, Israelo, gastos la 69an IJK inter la 19a kaj la 26ª de aŭgusto 2013. La kongreso estos perfekta ŝanco sperti vivadon en tiu interesa lando plenplena da diverseco; bunta turisma programo estas planata, konatigante la ĉeestantojn kun la loka kulturo, aŭde, vide kaj guste.

Muzikfestivalo FESTO en Moresneto, 10a-18a aŭgusto 2013*

FESTO estas ĉiuaŭgusta muzikfestivalo organizita de la Junulara Esperantista Franca Organizo, kiu okazas en okcidenta Eŭropo. Ĝi kunigas homojn de ĉiuj aĝoj kaj de ĉiuj landoj ĉirkaŭ kuna amo de muziko kaj revoj pri senlima mondo. Se Esperanto estas internacia lingvo, muziko estas internacia plaĉo kaj dum FESTO kuniĝas kaj esperantlingvaj grupoj kaj lokaj muzikgrupoj por miksi la publikojn kaj kunigi homojn. Sed FESTO ne estas nur koncertoj.

ĉi jare, FESTO decidis reveni al iama esperanto-ŝtato: Moresneto, Belgio! Ĝi estos inter la 10a kaj la 18a de aŭgusto 2013. La kotizo dependas de la loĝlando de la partoprenonto kaj de la tranoktejelekto, ĝi estas inter 40 kaj 205 eŭroj, krome oni devas aldoni monon por manĝo, kiu estos ne plu ol 95 eŭroj entute por 3 manĝoj tage dum la tuta evento.

Sendube la programo estos plenplena da bonaj aktivecoj, por havi pli da informoj, bv. iri la la ĉefa retpaĝo de FESTO:http://alesk.eu/festo2013/

La 98a Universala Kongreso de Esperanto estos julie ĉijare en Rejkjaviko, Islando*

La 98a Universala Kongreso de Esperanto okazos ĉi jare en Rejkjaviko, Islando inter la 20a kaj 27a de julio. Kiel kongresejo la partoprenantoj uzos la koncertejon “Harpa”, bela, tute nova, moderna kaj komforta konstruaĵo.

La ĝenerala temo estas: “Insuloj sen izoliĝo: por justa komunikado inter lingvokomunumoj”, la programo estos kiel ofte ege interesa, en la dua bulteno vi trovos informojn pri loĝado, ekskursoj, bankedo, programeroj, ktp. http://uea.org/pdf/db_2013_rejkjaviko.pdf

Certe estos partoprenantoj de ĉiu kontinento, kiel ofte, granda kvanto da francoj, germanoj kaj japanoj ĉeestos sed ankaŭ oni povos interparoli kun homoj de landoj kiel Bosnio, Gvajano, Hinda Unio, Irano, Mongolio, Pakistano, Serbio, Turkio, inter aliaj. Kompreneble Meksiko ankaŭ partoprenos.

Iru al la sekva ligo por spekti filmeton pri Islando http://www.youtube.com/watch?v=9-uTbbK0rdE kaj vidi kial

SES okazos en Martin, Slovakia, julie 2013*

Somera Esperanto-Studado (SES) estas renkontiĝo kreata de “E@I”, ĝi okazas ekde 2007 ĉefe kun la celo plibonigi la lingvan lernadon – nivelon de la partoprenantoj. Ĝi okazos ĉijare inter la 12a kaj 20a de julio en la urbo Martin, Slovakio. Martin troviĝas en la norda parto de la lando.

La programo konsistos ĉefe je:

  • Antaŭtagmeze: instruado pri Esperanto;
  • Posttagmeze: ekskursoj, prelegoj, manlaboroj, sportoj, laborgrupoj ktp.;
  • Vespere: Nacia kaj Internacia Vesperoj, koncertoj, filmo-spektado, diskoteko...

La Esperanto-instruadon gvidos spertaj Esperanto-instruistoj en 5 grupoj, laŭ la lingvo-nivelo.

46a Konferenco de ILEI estos en la Esperanta Urbo

La 46a Konferenco de la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI) havos ĉijare la ĝeneralan temon: “Instruado de Esperanto al ĉiuj generacioj” kaj ĝi okazos en Herzberg, la Esperanta Urbo troviĝanta en Germanio.

Ĝi estos inter la 12a kaj 18a de julio, ĝuste semajno antaŭla okazigo de la Universala Kongreso en Islando, pro tio la organizantoj planas komunan veturadon tien.

La kotizoj dependas de kie loĝas la partoprenanto kaj de la aliĝdato. Pliajn informojn kiel loĝebleco, ekskursoj, programo, kotizojn, ktp. vi trovos ĉe

http://ilei-konferenco.esperanto-urbo.de/page.php?pid=51716637

 

Nord-Amerika Somera Kursaro de Esperanto okazos ĉe Norda Karolino ĉijare*

Ĉi-jare NASK okazos ĉe la Universitato William Peace en la centro de bela Raleigh, ĉefurbo de Norda Karolino. Venu de la 26-a de Junio ĝis la 5-a de Julio por ok tagoj da lernado, amuzo, kaj esplorado de la mirindaj muzeoj, restoracioj, butikoj, kaj sidejoj de la registaro, ĉiuj piede atingeblaj de la universitata kampuso.

Por havi pli da informoj, bv. viziti la oficialan paĝon de NASK ĉe http://esperanto.org/nask/

* Informoj prenitaj de la retpaĝo de NASK

Partoprenu aprile la 7an Azian Kongreson de Esperanto en Jerusalemo*

Ĉijare la 7a Azia Kongreso de Esperanto okazos inter la 18a kaj 22a de aprilo en unu el la plej gravaj urboj de Israelo, en Jerusalemo.

La ĝenerala temo estas “Ekologio de paco - paca kunvivado de homo, medio kaj naturo”. La partoprenantoj povos ĝui diversajn prelegojn kaj pri la ĝenerala temo kaj pri aliaj, krome estos filmoj, koncertoj, dancado kaj por la vojaĝemuloj interese estos ke en ĉi evento oni planas fariekskurson ĉiutage.

Por havi pli da informoj, bv. viziti la trian bultenon ĉe la sekva ligo http://www.esperanto.org.il/dosieroj/ak2013tria-bulteno.pdf aŭ skribi al ak2013@esperanto.org.il

*Verkita de Mallely Martínez M.

 

Paĝoj

Subscribe to Renkontiĝoj - Internaciaj