46a Konferenco de ILEI estos en la Esperanta Urbo

La 46a Konferenco de la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI) havos ĉijare la ĝeneralan temon: “Instruado de Esperanto al ĉiuj generacioj” kaj ĝi okazos en Herzberg, la Esperanta Urbo troviĝanta en Germanio.

Ĝi estos inter la 12a kaj 18a de julio, ĝuste semajno antaŭla okazigo de la Universala Kongreso en Islando, pro tio la organizantoj planas komunan veturadon tien.

La kotizoj dependas de kie loĝas la partoprenanto kaj de la aliĝdato. Pliajn informojn kiel loĝebleco, ekskursoj, programo, kotizojn, ktp. vi trovos ĉe

http://ilei-konferenco.esperanto-urbo.de/page.php?pid=51716637