66-a Internacia Junulara Kongreso en Kubo*

La kampadejo “Los Cocos”, trovita en la urbo “Santa Cruz del Norte”, Kubo, estos la gastejo de la 66ª Internacia Junulara Kongreso (IJK) inter la 24a kaj la 31ª de julio 2010. Ĉi tiu okazaĵo estas ĉiujare organizata, jam de 1938, de la Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (TEJO, antaŭ TJO), junulara sekcio de la Universala Esperanto Asocio, klopodante la kunigadon de gejunuloj el la tuta mondo dum semajno kun la celo plifortigi la internaciajn ligojn pere de la interŝanĝado kaj partoprenado de spertoj, pensoj, sentoj kaj konoj en kompreniga kaj respektiga etoso, kiun donas la fakto paroli la Internacian Lingvon Esperanto.

En 2009 la Internacia Junulara Kongreso okazis en la urbo Liberec, Ĉeĥa Respubliko, kunigante pli ol 300 partoprenantojn precize antaŭ la Universala Kongreso en Bjalistoko, Pollando. Venontjare ambaŭ eventoj okazos en la sama lando – Kubo –, sed tiu ĉi fojo estos unue la Universala Kongreso en La Havano kaj poste la Junulara en “Santa Cruz del Norte.

Kompreneble la bonaj ecoj ofertataj de loko kiel la insulo de Kubo; maro, plaĝo, agrabla vetero, inter aliaj, kune kun la gajeco kaj vigleco de la esperantista junularo promesas IJK-on plena da vivindaj renkontiĝoj kaj spertoj.

Pli da informoj pri kotizoj, kongresejo, aliĝoj, ktp. bv. iri al la oficiala retejo de la 66a IJK kiu troviĝas en http://www.tejo.org/ijk/2010/Main/HomePage/

Al la IJK 2010, en Kubo!

* Verkita de David López.