Gilda Muñoz prelegis pri Esperanto en Lingvaj Kongresoj. La rezulto pli bona ol atendite*

En Tihuano (Tijuana, Baja California) inter la 2ª ĝis la 4ª de septembro 2009, samtempe okazis du kongresoj pri lingvoj: la “9ª ŝtata Kongreso pri lingvoj” kaj la “1ª Internacia Kongreso pri lingvoj”, kiujn organizis la Lingva Fakultato de la Universitato Aŭtonoma de la ŝtato, hispane: Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

En la kongreso prelegis kaj meksikanoj kaj eksterlandanoj de diversaj universitatoj, ekz. el Hispanio kaj Usono. Dum la kongresoj oni parolis emfase pri kiel lingvinstruistoj devas trakti la temon “multkultureco” ĉar ofte oni trovas ĝin eĉ en la sama klaso kaj finfine pro la graveco de gxi oni devas konsideri la plurilingvecon. Proksimume la duono el la prelegoj estis en la Angla kaj la resto en la Hispana.

Gilda Muñoz Bonilla, kiel reprezentanto de Meksika Esperanto Federacio, prelegis sukcese pri la Internacia Lingvo kun la temo: “Esperanto, alternativo por la kultura kaj komunika diverseco”. La rezulto pri tiu partopreno estis tre bona, ne nur ĉar Gilda informis pri la reala uzo de Esperanto internacie, sed ankaŭ ĉar ŝi montris aliajn pozitivaĵojn: ĝian propedeŭtikan valoron, la enkondukon al pluralingvado per ĝia lernado, la alproksimigon al diversaj kulturoj per ĝia uzo, ktp.

Indas mencii ke la organizantoj de la kongresoj elektis la prelegintojn laŭ striktaj kondiĉoj, t.e. oni devis sukcesi diversajn fazojn kaj nur tiuj, kiuj plenumis ilin rajtis partopreni. Mallely Martínez kaj Gilda Muñoz, prezidantino kaj aktiva membro de MEF, respektive, verkis seriozan kaj bone argumentitan artikolon pri la menciita temo, tiel ke la organizintoj, kaj poste la aŭdantaro dum la kongresoj, rimarkis ke Esperanto estas taŭga kaj lerninda lingvo kiel la angla, germana, franca, ktp.

Ŝajne la prelego pri Esperanto estis amplekse bone akceptata, kaj ne nur pro ĝi mem sed ankaŭ ĉar unu el la ĉefaj kaj gravaj prelegintoj parolis ankaŭ pri la la eblaj avantaĝoj lerni facilan lingvon kiel Esperanto, ĉefe por la estonteco kiam la angla perdos sian lokon kaj verŝajne tiun gajnos la ĉina aŭ alia kaj estos la neceso komuniki sin per plej facila ilo.

Gravas mencii ke lingvaj fakuloj invitis al Gilda prelegi pri Esperanto en aliaj Universitatoj de la lando, inkluzivita la ŝtata direktoro de la Fakultato de Lingvoj de la UABC, kiu interesiĝis pli kiam Gilda parolis pri la instruaj kaj taksaj metodoj de Esperanto ene de la Komuna Eŭropa Referenckrado, eble pro tio ankaŭ ni realigos la planon instrui Esperanton en la UABC. Nur restas al MEF kaj al Gilda labori pri tio, sekvi la kontaktojn kun la estroj kaj ekinstrui tie la “Internacia Lingvo Esperanto” en prestiĝa universitato norde de la lando.

* Verkita de Mallely Martínez kaj Gilda Muñoz, tamen la informoj pri la partopreno mem venas de tiu ĉi lasta.

Categorías: