ILEI-Konferenco en Kubo, julio 2010*

Ekde la 11a ĝis la 17a de julio de 2010, en la urbo Matanzas, okcidente de la insulo de Kubo, okazos la 43a Konferenco de Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI). Kun la temo “Edukado por kultura proksimiĝo”, la konferenco ofertas al la partoprenontoj grandan gamon de agadoj, kiuj rilatas kaj al la esperantinstrua laboro kaj al la distremaj aktivecoj .

Unuflanke, oni proponas la partoprenon de kelkaj spertuloj en la panel-diskutoj, forumoj, prelegoj kaj grup-laboradoj. Aliflanke oni okazigos kunsidojn de la komitatanoj de ILEI kaj de la membroj de ĝiaj diversaj komisionoj, kies celo estos kundiskuti pri la laboro rilate al la edukado kaj Esperanto, same kiel rilate al iliaj propraj projektoj.

Kompreneble ne mankos la amuza, distra, malstreĉiga etoso!

Krom la interesaj kulturaj kaj ludaj tradiciaj aktivecoj de ĉi tiaj renkontiĝoj, ni povos ĝui du ekskursojn, unu el tiu estos al famega kuba plaĝo nomata Varadero.

Estas grave ankaŭ mencii ke oni planas kaj la okazigon de simpozio kaj de sesioj pri instrua trejnado kaj de ekzamenoj. La 43a ILEI Konferenco en Kubo sendube estos instruantega sperto ĉiusense, tiel ke oni nepre profitu kaj partoprenu ĝin!

En la sekva ligo vi trovos la raporton kaj opiniojn pri la lasta ILEI Konferenco, okazinta en 2009 en Krakovo, Polando, tiel ke, per ĝia legado, vi povos havi ĝeneralan ideon pri tiu ĉi grava evento, kiu celas la plibonigon de la nivelo rilate al la “instruado-lernado” de la lingvo, unu el la plej gravaj punktoj en Esperantujo; http://ilei.info/konferenco/2009/Opinioj_Krakovo.pdf/

Por havi pli da informoj pri partoprenantkotizoj, hoteloj, programo, ktp., de la ILEI-Konferenco en Kubo, bv. viziti: http://www.ilei.info/konferenco/2010/KUBO_Unua_bulteno.pdf/

*Informoj kolektitaj de David López.