Kongresanoj povos ekzameniĝi pri esperanto en BUAP*

Meksika Esperanto Federacio informas ke dum la 14a Meksika Esperanto Kongreso la partoprenantoj havos ankaŭ la eblon fari ekzamenojn laŭ la Komuna Eŭropa Referenckadro, tamen pro teknikaj kaj organizaj kialoj, oni decidis ke ni nur okazigos skribajn ekzamenojn en la niveloj B1, B2 kaj C1.

La sesio okazos en la Universitata Centro pri Servoj de la “Benemérita Universidad Autónoma de Puebla” en la 18a de novembro 2018. Pri ekzaktaj loko kaj horo, ni informos rekte al la ekzameniĝontoj kiam la ekzamendato alproksimiĝos.

Profitu la sancon fari tiun ekzamenon ĉe la propra lando kaj akiri tiun internacian, oficialan, rekonan atestilon, kiun vi povos uzi por laboraj aŭ lernejaj kialoj.

Se vi interesiĝas fari la KER skriban ekzamenon, bv. skribi al estraro@esperanto-mexico.org aŭ faru mem vian aliĝon en la ligo: http://edukado.net/ekzamenoj/ker/sesioj kaj poste serĉu, je la dato 18a de novembro 2018, la urbon Puebla de Zaragoza

Gravaĵoj:

 • Se vi volus partopreni sed vi ne scias je kiu nivelo vi estas, bv. kontakti nin por sendi al vi modelajn testojn.
 • La limdaton por aliĝi en la menciita retpaĝo ni anoncos poste sed supozeble tio estos komence de oktobro 2018.
 • Legu atente la aliĝilon kaj skribu klare ĉiujn petitajn informojn.
 • Vi mem devas elekti la nivelon, memoru ke eblas fari nur la skriban parton je “B1”, “B2” aŭ “C1”.
 • Se vi estas meksikano aŭ apartenas al la tiel nomataj “B” landoj en la aliĝilo sur la spaco “kotizo”, vi devas skribi 17 EUR por la nivelo B1, 19 EUR por B2 aŭ 21 EUR por C1.
 • En la parto: “pagebloj” post la indiko “alia” skribu: “Mi pagos per loka organizanto”.

Pri kotizoj* por meksikanoj:

NIVELO
SKRIBA
B1
$525.00
B2
$575.00
C1
$625.00
 • La kotizo estas en meksikaj pesoj kaj inkluzivas la aliĝon al la ekzameno kaj administrajn kostojn.

Bv. deponi aŭ ĝiri la monon al la suba konto kaj tuj informu nin pri tio, eblas ankaŭ transdoni la kotizon persone al la organizanto de la sesio en Puebla aŭ ĝiri la monon al indikata konto ĉe UEA.

Banko HSBC
Konto: 6210150191
Nome de Mallely Martínez Mateos
Clabe: 021180062101501918.

Konto ĉe UEA: mlly-y

 • La limdato por pagi estas la 15an de oktobro 2018, kiu ĝis tiam ne pagis la kotizon, ŝia/lia aliĝo al la sesio nuliĝos.
 • Eblas mondonaci kaj tiel apogi personojn, kiuj deziras fari la ekzamenon sed ne povas pagi la tutan kotizon.
 • La kotizo ne redoneblas ĉar ni mem devas antaŭpagi al ĉefaj organizantoj.
 • Junuloj, malpli ol 30 jaroj, aktivaj membroj de MEF, kiuj faros C1 ekzamenon kaj sukcesos, ricevos 35% da stipendio de la ekzamena kotizo, redonebla post la publikigo de la rezultoj.

Daŭro de la skribaj ekzamenoj:

Por nivelo B1: 2 horoj.
Por nivelo B2: 3 horoj.
Por nivelo C1: 4 horoj.

Adreso:

Prolongación 11 Sur #4701

Reforma Agua Azul

Puebla, Pue

72810

Se vi havas dubojn, bv. kontakti al Mallely Martínez M., prezidantino de MEF kaj organizanto de la sesio en Puebla de Zaragoza. Skribu al estraro&esperanto-mexico.org (ne forgesu anstataŭi @ kontraŭ &)

PARTOPRENU, KAPTU LA ŜANCON HAVI ATESTILON PRI VIAJ KONOJ DE ESPERANTO KAJ APOGU LA NACIAN KAJ INTERNACIAN MOVADON!!!!!

* Se homoj el eksterlando ŝatus fari ekzamenon, bv. kontakti nin rete por informi pri specifa kotizo. Memoru ke ekzameno KER estas subvenciita por uloj, kiuj loĝas en nomataj “landoj de tria mondo”.

* Tiun tekston ni verkis en la unuaj monatoj de la jaro kaj ni prenis la valuton de la eŭro rilate al la meksika peso tiam, en la kazo ke la eŭro tro altiĝu kiam la ekzameno alproksimiĝu, ni devas ŝanĝi la kotizojn. Dankon pro via komprenemo!

Categorías: