Kunveno en Guadalajara. Daŭra stimulo; la renkonto kun geamikoj, kono de novaj Esperantistoj kaj akiro de eblaj aktivistoj*

Signifoplena estis la 4ª Meksika Esperanto-Semajnfino okazinta la 28an de februaro kaj la 1an de marto en Guadalajara (Gvadalaĥaro), Jalisco, unu el la plej grandaj kaj gravaj urboj de la lando. Partoprenantoj de aliaj urboj kaj ŝtatoj alvenis al la renkontiĝurbo ekde la antaŭa tago, tiam la lokaj organizantoj, Sara González kaj Kati Brownshire jam atendis nin gaje. Preskaŭ ĉio estis jam preparita, la ludoj, esperantaj donacetoj, verdstela kaj flagesperanta pinjatoj, verdaj ornamentaĵoj por la renkontiĝejo, ktp.

Sabate matene ĉiuj kunlaboris iel por komenci kaj ĝui kune la tempon, kelkaj kuiris, aliaj ŝveligis balonojn, plenigis la pinjatojn per dolĉaĵoj, kuŝigis librojn kaj diversan materialon sur la montrotablo, ktp.

Ni komencis per prezentado de la organizantoj kaj estraranoj de MEF tuj poste Martin Schäffer kaj Morayma Martínez prelegis pri ĝeneralaĵoj de la Internacia Lingvo Esperanto, ĉefe por la ne esperantistoj, tamen ankaŭ samideanoj atentis la prelegon kaj eksciis pri gravaĵoj en Esperantujo.

La bonega tradicia manĝaĵo nomata “viandoj en sia suko“, preparita de Sara González kaj Daniel Moreno lasis al ni bonan impreson pri la loka gastronomio, la Esperantaj ludoj ebligis la plej bonan amuziĝon kaj rilaton inter la partoprenantoj. Per demandoj de malnovaj esperanto-parolantoj, la komencantoj ekzercadis la lingvon sen probleme ĉar la etoso estis tiel bona ke neniu neis partopreni aktive. Aliflanke surprizis kelkajn la kvanto da originalaj kaj tradukitaj verkoj, kiuj ekzistas en Esperanto. Plurajn esperantaĵojn akiris la ĉeestantoj kiel donacoj kaj kiel aĉetaĵoj sed ne nur tion ankaŭ dekojn da dolĉaĵoj, kiujn ĉiu gajnis post la rompo de la du belaj esperantaj pinjatoj.

Kompreneble ne mankis la rakonto de konstantaj agadoj, renkontiĝoj kaj planoj, kiujn havas la anoj de Esperanto-grupo de Guadalajara, inter la plej interesaj novaĵoj estas ke venontsemajnfino komencos nova Esperanto-kurso por komencantoj, gvidata de Kati, kiu ankaŭ celas instrui la lingvon en la Ŝtata Universitato de la urbo.

Je la sekvonta tago, la 1an de marto, ni kune iris al urbocentro kaj konis la plej vizitindajn lokojn de Guadalajara, interesa urbo! La renkonto kun malnovaj geamikoj estis kortuŝa, la kono de novaj samideanoj kaj la akiro de eblaj aktivistoj esperemaj por la nacia kaj monda movado.

Meksika Esperanto Federacio dankegas al la Esperanto-grupo Guadalajara ne nur pro la invito al la renkontiĝo sed ankaŭ pro la daŭra esperantaktiveco en tiu grava urbo de Meksiko. Ni invitas al ĉiuj kunvivi kun ni venontajn Esperantajn semajnfinojn. La sekva estos en Monterrey, kie la lokaj esperantistoj jam ĝojas pri nia partopreno.

*Verkita kaj foto de Mallely Martínez.

Categorías: