Kuracistoj el Esperantujo, lernu skajpe pli pri via profesio!*

Ĉar oni povas multflanke profiti Esperanton ne nur por monde amikiĝi kaj vojaĝi sed ankaŭ por lerni pri la propra profesia fako, Roberto Cutiño el Kubo, specialisto pri familia medicino kaj Denice Maldonado el Meksiko, specialisto pri rekapabligo, invitas vin al la 1a skajpa renkontiĝo por kuracistoj, kiuj parolas Esperanton.

Ne gravas kiu estas via kuracista specialaĵo, la ĉefaj celoj estas kunigi Esperantajn kuracistojn kaj interŝanĝi spertojn, sed tio, kio ja nepras estas ke vi antaŭanoncu vian deziron partopreni, por tion fari, bv. kontakti al Denice, ŝia skajpa nomo estas “kuracistino”.

La okazaĵo estos en sabato, la 24an de oktobro je la 14a horo, laŭ la universala tempo, je la 9ah. por Meksiko, 16ah.por la centro de Eŭropo.

Indas mencii ke la originala ideo estis de dro. Cutiño kaj la ekrealigado okazis post li rimarkis la sukceson de aliaj interretaj E-aranĝoj: “Antaŭ ne longe mi vidis la eblecojn fari renkontiĝon pere de skajpo… …subite okazis kelkaj tiaj aranĝoj…, do mi …estis certa ke mia ideo eblus.”, post komenti liajn planojn, al la organizado kaj ekdisvastigo de la reta okazaĵo aldoniĝis drino. Maldonado kaj Guadalupe Vega.

Dankon al ili tri pro tiu bonega ebleco!!!

Do informu pri tio al kuracistoj el Esperantujo por ke ili havu la ŝancon partopreni en la agado, kiu per si mem jam estas sukcesa!!!

*Verkis Mallely Martínez per informoj de Roberto Cutiño.