La 96ª Universala Kongreso estos en Kopenhago

La 96a Universala Kongreso de Esperanto okazos ĉi jare en Kopenhago inter la 23a kaj 30a de julio. Kiel kongresejo la partoprenantoj uzos la “Bella Centro”, moderna kaj komforta konstruaĵo, kiu troviĝas tute proksime de la flughaveno kaj urbocentro de Kopenhago.

La ĝenerala temo estas “Dialogo kaj Interkompreno”, la programo estos plenplena da diversaj aktivecoj, en la dua bulteno vi trovos informojn pri loĝado, ekskursoj, bankedo, programeroj, ktp. http://www.uea.org/pdf/db_2011_kopenhago.pdf

Oni atendas pli ol 1300 partoprenantojn de ĉiu kontinento, kiel ofte, granda kvanto da francoj, germanoj kaj japanoj ĉeestos sed ankaŭ oni povos interparoli kun homoj de landoj kiel Indonezio, Kongo, Madagaskaro, Makedonio, Niĝerio, Pakistano, Uzbekio, ktp. Kompreneble Meksiko ĉeestos.

Iru al la ĉefpaĝo de la 96a UK por havi pli da informoj http://www.96uk-kopenhago.dk/index.html