La 98a Universala Kongreso de Esperanto estos julie ĉijare en Rejkjaviko, Islando*

La 98a Universala Kongreso de Esperanto okazos ĉi jare en Rejkjaviko, Islando inter la 20a kaj 27a de julio. Kiel kongresejo la partoprenantoj uzos la koncertejon “Harpa”, bela, tute nova, moderna kaj komforta konstruaĵo.

La ĝenerala temo estas: “Insuloj sen izoliĝo: por justa komunikado inter lingvokomunumoj”, la programo estos kiel ofte ege interesa, en la dua bulteno vi trovos informojn pri loĝado, ekskursoj, bankedo, programeroj, ktp. http://uea.org/pdf/db_2013_rejkjaviko.pdf

Certe estos partoprenantoj de ĉiu kontinento, kiel ofte, granda kvanto da francoj, germanoj kaj japanoj ĉeestos sed ankaŭ oni povos interparoli kun homoj de landoj kiel Bosnio, Gvajano, Hinda Unio, Irano, Mongolio, Pakistano, Serbio, Turkio, inter aliaj. Kompreneble Meksiko ankaŭ partoprenos.

Iru al la sekva ligo por spekti filmeton pri Islando http://www.youtube.com/watch?v=9-uTbbK0rdE kaj vidi kial

indas viziti la landon.

Ĉu vi havas demandojn pri UK? Bv. skribi al kongresoj@co.uea.org

* Verkita de Mallely Martínez.