Liberec, Ĉeĥio estos la urbo kie okazos ĉijare la 65a Internacia Junulara Kongreso*

IJK estas internacia renkontiĝo kiu okazas ĉiujare en diversaj urboj el diversaj landoj. Ĝi estas aranĝita de landaj sekcioj kaj aktivuloj kiuj laboras teame kun TEJO (Tutmonda Esperantista Junulara Organizo).

Tie oni amuziĝas, ĝuas, dancas, trinkas, sed ankaŭ multe lernas pri Esperanto kaj ĝia kulturo.

Estas bona ŝanco renkonti personojn el diversaj landoj, lerni pri la kulturo kaj vivmaniero ne nur de tiu urbo sed ankaŭ de la partoprenantoj dum paroladoj.

Atendas vin plena semajno de interesaj prelegoj, kunsidoj, trejnadoj, ekskursoj, kulturaj kaj sportaj aranĝoj.

Venu kaj partoprenu IJK-n ekde la 18a kaj ĝis la 25a de julio 2009, ĝuu la semajnon en interesa urbo kaj profitu la okazon praktiki Esperanton!!!

Nun iru al la sekva ligo, kie vi povos vidi filmeton registrita de Morayama Martínez, kasistino de MEF, pri kio oni spertis dum la pasinta Internacia Junulara Kongreso "IJK 2008", okazinta en Szombathely, Hungario http://esperantretfilmoj.blogspot.com/2008/12/ijk-2008-szombathely-hungario.html/

En la sekva ligo vi povas trovi ĉiun informon pri tiu ĉi grava evento okazonta en Liberec: http://ijk.esperanto.cz/eo/

* Verkita de Morayma Martínez.