Meksika Esperanto-Federacio partoprenas dum la "Monda Socia Forumo, México 2009" en Distrito Federal*

Matene, la 30an de januaro, ĝoje alvenis la zorgantoj de la informstando pri Esperanto al la “Universidad Autónoma de la Ciudad de México” (UACM) por partopreni la tiel nomatan “Monda Socia Forumo, México 2009”. Ni havis la plej bonan lokon por kapti la mirojn kaj atenton de organizantoj, prelegantoj, profesoroj, studentoj kaj ĉiuj vizitantoj ĉar ni staris rekte je la aliaj flanko de la ĉefa enirejo kaj sub unu el la grandaj ŝildoj, kiu informis pri la okazanta evento. Kiaj bonŝancaj ni estis!

Unu el la plej emociaj okazaĵoj estis ĵus kiam komencis la Forumo... „los Concheros“ dancantoj vestitaj per tradiciaj naŭatlaj vestaĵoj marŝis unu post la alia al la centra korto kaj prezentis ritaĵojn kaj dancojn. La incensa odoro kaj la naŭatla parolado memoris al multaj de la ĉeestantoj, kiuj estas niaj radikoj kaj fakte la plej maljuna dancanto parolis pri la graveco konservi niajn tradiciojn kaj lernadigi la venontajn meksikajn generaciojn de kie ni venas.

La repondenculoj de la Esperanto-informstando estis

Mallely Martínez, Morayma Martínez, Daniel Moreno kaj Martin Schaeffer, sed dum la 30a kaj 31a de januaro ankaŭ kunlaboris aliaj esperantistoj de la ĉefurbo; Raúl Anguiano, Gabriel Jiménez, Javier Vásquez kaj Guadalupe Vega. Ankaŭ aliaj samideanoj vizitis nin.

Estraranoj kaj aktivaj membroj de Meksika Esperanto Federacio kunportis gravan Esperantan materialon por montri al la homoj, ekzemple; flagon, flugfoliojn, librojn, ludojn, ĉemizojn, algluilojn, revuojn, fotojn, ĵurnalajn atikolojn, instruilojn, ktp..

Estis interesuloj, kiuj nur celis legi la informojn pri la “Internacia Lingvo Esperanto”, kiujn ni metis surtabule sed ni, la ruzaj Esperantistoj, profitis la okazon demandi al preskaŭ ĉiuj; "Ĉu vi scias ion pri Esperanto? Ĉu vi ŝatus havi pli da informoj?" Kaj tiam ni donis flugfoliojn kaj invitis al ili viziti la retpaĝon de MEF kaj aliajn retpaĝojn pri Esperanto.

Kelkaj antaŭe ne sciis pri la ekzisto de la „Internacia Lingvo“ sed tute malferme akceptis la ideon kaj volis havi pli da informoj demandante pri ĉeestantaj kaj retaj kursoj; aliaj havis tiom da intereso ke ili poste revenis kun amikoj, konatuloj aŭ kolegoj por montri la materialon kaj paroligis nin denove rakontante pri la bazo kaj bono de nia verda lingvo. Eĉ Guadalupe Vega, jam delonge esperantistino kaj tre aktiva membro de MEF, instruis rapide gramatikaĵojn al kelkaj ĉeestantoj.

Tiuj, kiuj jam sciis ion pri Esperanto demandis nin pri la nuna stato de la lingvo, de movado monde, pri originalaj kaj tradukitaj verkoj, ktp. Ni estis bone preparitaj por respondi ĉiujn demandojn pozitive, eĉ al raportistoj. Filmteamo de Televido "TeleSur" el Venezuelo , demandis al la prezidantino de MEF, Mallely Martínez, ĉu Esperanto celas anstataŭi la anglan lingvon kiel internacia komunikilo. La respondo estis; “…ni ne kontraŭas ke la homoj lernu la anglan, kiu estas alia ilo, kiun povas havi kaj uzi la homoj, sed Esperanto estas neŭtrala lingvo, Esperanto estas komunika ponto inter personoj de diversaj landoj, kulturoj, per ĝi la limoj malaperas…”.

Dum la Forumo oni prezentis diversajn altenativojn por mildigi la mondan krizon je la ekonomika, politika kaj kultura kunteksto, ankaŭ oni trovis tie informstandojn kun informoj pri asocioj aŭ personoj, kiuj serĉas helpi la mondon reklamante pri pacaj kaj popolaj agadoj, ekz. la nomataj „Homa Movado“, „Junulrezistada Movado“, „Promocia meksika teamo de la Tutmonda Marŝo pri Paco kaj Neperforto", interaliaj. Produktoj rilataj al la fundamento de la evento estis aĉeteblaj, ekzemple; tradiciaj vestoj, ludoj, bildoj de latinoamerikaj revoluciuloj, libroj, ktp. Kaj kiel forgesi la gastronomian parton de la evento! Tradician meksikan manĝaĵon la partoprenintoj tagmanĝis senpage.

La evento finis la 31an de januaro je la 8ª vespere, lacaj sed tre kontentaj ni restis post la du tagoj de intensa laboro en la UACM, amaso da informoj ni donis, dekojn da Esperantaj verkoj ni montris kaj esperas ke per tiu agado ni ekesperantigis al multaj... la realo estas ke ja ni diskonigis ke Esperanto ekzistas kaj plenumas sian taskon, ĝi estas vera komunikilo inter homoj de proksimaj kaj foraj landoj.

JES!!! Sukcesa Esperanta agado danke al la iniciato, instigo, stimulo kaj laboro de lokaj esperantistoj. Ni kore dankas al ili sed ankaŭ al tiuj Ne-Esperantistoj, kiuj ebligis nian partoprenon; la organizantoj de la “Monda Socia Forumo”, ni esperas venontfoje havi, kiel en 2009, vian tutan apogon. Certe la partopreno en Aguascalientes estis same bona, ni atendu la novaĵojn kaj la rezultojn de niaj aktivecoj.

*Foto kaj Verko de Mallely Martínez

Categorías: