Niaj etuloj ankaŭ ĝuas Esperantujon internacie, ĉifoje en la 44a IIK*

Kiel certe oni scias, ekzistas denaskaj esperantoparolantoj kaj ankaŭ aliaj etuloj, kiuj ekde frua aĝo lernis la lingvon kaj enmiksiĝas en la esperanta mondo. Bonŝance lak relative regule, samtempe oni okazigas Universalan Kongreson (UK) kaj Internacian Infanan Kongreseton (IIK) en urboj proksimaj tiel ke la gepatroj kaj la gefiloj havas la eblon je sia flanko ĝui Esperantujon laŭ specifaj aktivecoj.

Per la ĉefa temo “Ardeoj”, la 44a IIK okazos ĉifoje en la franca urbo Villeneuved'Ascq, inter la 25a de julio ĝis la 1a de aŭgusto. La programo estos interesa, direktita al geknaboj de diversaj aĝoj por amuzi, ĝuigi, lernigi kaj okupigi ilin.

Ĝis nun aliĝis homoj el Ĉinio, Francio, Germanio, Hispanio, Luksembergio, Meksiko, kaj Pollando, tamen oni atendas ankoraŭ pli da partoprenantoj.

Niaj meksikaj geknaboj planas riĉigi la 44an IIK pere de prezento de tradiciaj dancoj, teatraĵo kaj kundivido de nia kulturo.

Ĉu vi ankaŭ volas partopreni aŭ partoprenigi viajn infanojn? Do, vizitu la sekvan paĝon por havi pli da informoj pri 44a IIK: http://arras-esperanto.fr/iik2015/

* Verkita de Mallely Martinez