Oni celebros jarcenton de la alveno de la Internacia Lingvo Esperanto al Kolombio. La festa kongreso alproksimiĝas*

Inter la 5a kaj la 12a de oktobro, gekolombianoj kaj, plejverŝajne, geesperantistoj el aliaj landoj festos en Bogotá la 15an Kolombian Kongreson de Esperanto. Ĉi tio okazos post jarcento de la alveno de la Internacia Lingvo al ĉi tiu belega lando de la Amerika Kontinento. La eventon organizis la Kolombia Esperanto Ligo (KEL).

Inter la planitaj agadoj troviĝas: kursoj por komencantoj, prelegoj, muziko, omaĝoj, kaj aliaj. Partroprenos aktive la Prezidanto de la Kolombia Esperanto-Ligo, Jorge Luis Santos kaj la D-ro Jorge Gómez, profesoro de la Universitato “Gran Colombia”. Dum la sama evento oni elektos la novan estraron de KEL.

Por havi pli da informoj pri kostoj, kongresejo, hoteloj, k.t.p, bv. viziti la jenan retpaĝon kie vi trovos oficialan informon pri la Kongreso http://www.esperantocolombia.org/kongreso.html

Gratulon al ĉiu Esperantoparolanto de Kolombio pro ĉi tiu jarcento de agado en la lando, ĉefe al tiuj homoj, kiuj ebligis la disvolvigon de la Esperanta movado en Kolombio!

* Verkita de Mallely Martínez per informoj de la retpaĝo de KEL. Traduko de la hispana al Esperanto: David López Rueda.