Sukcese okazis informparolado pri Esperanto en la Universidad Autónoma Chapingo*

Je la 19a de januaro 2009 sukcese okazis prelego pri Esperanto en la Universidad Autónoma Chapingo. Prelegis komune tri membroj de Meksika Esperanto-Federacio: Mallely Martinez, Morayma Martínez kaj Martin Schaeffer, prezidantino, kasistino kaj aktiva membro respektive. Entute partoprenis pli ol 100 studentoj, kiuj atente sekvis la prelegon kaj poste starigis diverstipajn demandojn al la tri prelegantoj.

Je sabato, la 31a de januaro komencos Esperanto-kurso en tiu renoma universitato, kiun gvidos Mallely Martínez Mateos. Ni tutkore dankas al Víctor Sombra, studento de tiu eduka institucio kaj MEF-membro, pro lia iniciato instrui Esperanton en Gimnazio de la Universitato Chapingo, same ni dankas al direktoro Ing. Fortunato Zurita kaj la subdirektorino Dra. Luz María Hermoso, kiuj tre afable akceptis nian proponon kaj permesos al ni uzi la salonojn de la Preparatoria Agrícola de la Universitato.

Kune kun la aliaj kursoj kiuj okazas aŭ okazos, jam temas pri la tria universitatnivela kurso en 2009 en Meksiko:

  • 19a ĝis 31a de januaro en la Kemia Fakultato de la Universidad Nacional Autónoma de México; UNAM. Instruisto; Daniel Moreno Martínez,
  • 21a de februaro ĝis 6a de junio en la Jura Fakultato de la sama universitato. Organizanto; Luís Cordova, Instruisto; Daniel Moreno Martínez.
  • 31ª de januaro ĝis la 21ª de februaro en la “Preparatoria Agrícola” de la Universidad Autónoma Chapingo. Organizantoj; Mallely, Morayma Martínez, Martin Schaeffer kaj Víctor Sombra. Instruistino; Mallely Martínez

La esperantaj aktivuloj sentas nin kontentaj ĉar la movado en Meksiko kreskas... ni estas konvinkitaj ke la instruado de Esperanto estas unu el la plej efikaj formoj disvastigi kaj uzadigi la Internacian Lingvon "Esperanto"

*Verkita de Martin Schaeffer

Categorías: