Tre bela renkontiĝo en Meksikurbo antaŭ la meksika kongreso

Post kelkaj monatoj sen esperantistaj renkontiĝoj en Meksikurbo, ĉefe pro la renkontiĝoj en aliaj ŝtatoj, okazis denove en bela manĝejo sude de Meksikurbo renkontiĝo je la 23a de majo. Ŝajne la renkontiĝo estis tre atendata de la meksikurbanoj ĉar la kvanto de partoprenantoj estis tridek. Ni kunvenis je la 1a kaj duono por havi la partoprenon de lernantoj de la nunaj kursoj de esperanto en UNAM. Partoprenis entute 8 gelernantoj de la kursoj en la jura kaj la ĥemia fakultatoj, partoprenis ankaŭ studantoj aŭtodidaktaj kaj kompreneble multaj aliaj spertuloj kaj interesuloj.

Antaŭ la tagmanĝo, kiel kutime, la estraro de MEF sin prezentis antaŭ la ĉeestantaro. Estis priparolataj gravaj temoj kiel la venonta kongreso, la seminario kaj la kurso por kongrespartoprenontoj, al kiuj ĉiuj estis invitataj partopreni. Estis prezentata la temo de la kongreso kaj estis menciitaj kelkaj prelegontoj, ĉio celante konvinki la aŭdanton ĉeesti, partopreni kaj apogi la dekan Meksikan Kongreson de Esperanto.

Dum la tagmanĝo la etoso estis vere agrabla, ni vere estas amikoj, kiuj de antau iom da tempo ne renkontiĝas. Eĉ la manĝejestro rimarkis kaj komentis fine de la renkontiĝo pri la agrable amika etoso, kiu estis spertata ne nur de ni sed ankaŭ de aliaj homoj kiuj manĝis apude. Indas mencii ke la manĝo estis tre bongusta kaj eble la esperantistaro vizitos tiun lokon denove dum la meksika kongreso.

Categorías: