Zamenhofa Tago en Meksikurbo*


La pasintan 14an de decembro esperantistoj loĝantaj Meksikurbon kaj apudajn regionojn renkontiĝis por festi la zamenhofan tagon en restoracio Madero, ĉe la bela centra parto de Meksikurbo.

La renkontiĝon partoprenis pli ol dudek geesperantistoj, kiuj dum kelkaj horoj matenmanĝis, parolis kaj ĝuis la agrablan etoson. Inter la partoprenantoj estis jam spertaj kaj delonge esperantoparolantoj kaj ankaŭ komencantoj kiuj antaŭ ne multe interesiĝis pri la lingvo. Okazis ankaŭ tombolo en kiu kelkaj bonŝanculoj gajnis interesajn esperantaĵojn, eĉ libron. Post la matenmanĝo Morayma Martínez, krom organizi tombolon, faris elokventan esperantan parolon.

La estraro de MEF memprezentis por tiuj, kiuj ankoraŭ ne ilin konis. Eta libroservo estis preta por tiuj, kiuj deziris aĉeti vortarojn aŭ aliajn lernilojn. Kompreneble mielo Esperanto estis ofertata inter aliaj esperantaj aferoj kiel algluaĵoj, k.s., dum la kunveno kelkaj decidis profiti la okazon pagante kotizon por la jaro 2009.

Post la kunveno kelkaj samideanoj decidis promeni tra la belaj stratoj de Meksikurbo kaj fari kelkajn fotojn kun la esperanta flago.

Verkita de Daniel Moreno.

Categorías: