En Israelo estos la 69a Internacia Junulara Kongreso*

La Internacia Junulara Kongreso (IJK) estas ĉiujare organizata, jam de 1938, de la Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (TEJO) klopodante la kunigadon de gejunuloj el la tuta mondo dum semajno kun la celo plifortigi la internaciajn ligojn pere de la interŝanĝado kaj partoprenado de spertoj, pensoj, sentoj kaj konoj en kompreniga kaj respektiga etoso, kiun donas la fakto paroli la Internacian Lingvon Esperanto.

La urbo Nazareto, Israelo, gastos la 69an IJK inter la 19a kaj la 26ª de aŭgusto 2013. La kongreso estos perfekta ŝanco sperti vivadon en tiu interesa lando plenplena da diverseco; bunta turisma programo estas planata, konatigante la ĉeestantojn kun la loka kulturo, aŭde, vide kaj guste.

En 2012 la IJK okazis en la urbo Hanojo, Vjetnamio, kunigante 145 partoprenantojn precize antaŭ la Universala Kongreso en la sama urbo.

La gajeco kaj vigleco de la esperantista junularo promesas IJK-on plena da vivindaj renkontiĝoj kaj spertoj.

Informojn pri kotizoj, kongresejo, aliĝoj, ktp, oni publikos en la oficiala retejo de la 69a IJK, kiu troviĝas en http://ijk-69.mesha.org/ 

Al la IJK 2013, en Nazareto!

* Verkita de Mallely Martínez per informoj de diversaj fontoj.